در بهشت اکنون!


در بهشت من
هدیه

درباره :
صفحه نخست
تماس با نویسنده
عناوین مطالب وبلاگ
اضافه به علاقمندی ها
صفحه خانگی شود

دسته بندی
()

آرشیو
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳


می خوانم
تلخ، مثل عسل
درد در چشم چپ
محیا بانو
یادداشت ها
نقطه سر خط
ولوج
نیلوفر و بودنش
در کنار رودخانه (مهبد)
نوشی و جوجه هایش
شاتوت
خجسته
از بهشت تا بهشت
روشنان
نا گفته هایی از جنس سکوت
قوزک پای چپ یک زرّافه‌ی ایده‌آلیست که در یک عصر پاییزی سیگارش تمام شده می‌خارد
فرشته های زندگی
پوتشكا (معين)
راهی
خبرنگار مرد (امير)
نقش پرنيان (سميرا)
تقویم باطله
same old fears
و اگر نمرده باشند
دهل (رضا و بهروز)
فرصتی برای خودم
قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ict
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
  rss 2.0  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

» غرق شدگی :: ۱۳٩٦/٦/۱
» شبگرد :: ۱۳٩٦/٥/۳
» ۱۳٩٦/٤/۱٧ :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» ۱۳٩٦/٤/۱٢ :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» ۱۳٩٦/۳/٢ :: ۱۳٩٦/۳/٢
» بعد از خداحافظی :: ۱۳٩٦/٢/۱
» قزل آلای سرسخت :: ۱۳٩٦/۱/۱
» گرگ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢
» ۱۳٩٥/۱۱/٦ :: ۱۳٩٥/۱۱/٦
» من شر لی :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» پرحرفی نکردن :: ۱۳٩٥/٩/۱
» آشیان :: ۱۳٩٥/۸/٢
» رگ و پی :: ۱۳٩٥/٧/٤
» که نمیشه نوشت البته :: ۱۳٩٥/٦/۱
» غم ساعت ده شب در متروی منیریه هم نمی‌گذارد تنها باشیم :: ۱۳٩٥/٥/۱
» خالی کردن ذهن - سه یا چهار یا همون ویل خودمون :: ۱۳٩٥/٤/٦
» بی سرزمین :: ۱۳٩٥/۳/۱
» استتار :: ۱۳٩٥/٢/۱
» آیریلیق :: ۱۳٩٥/۱/٤
» خالی کردن ذهن 0001 :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» 2600 :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» میقات :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» ستاره :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» سیمانی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» تسکین :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» جام :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» باهار :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» مهر :: ۱۳٩٤/۱٠/٩
» به خاطر یک مشت دلار :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» میراث :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» شب :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» عصر - با صدای بلند :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» زیارت :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» ظهر :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» صبح :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» مغالطه :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» یک لیوان نوشیدنی داغ :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» قراره بعد از سه سال دوباره خاله باشم :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» داو :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» امنیت :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» ۱۳٩٤/٩/٩ :: ۱۳٩٤/٩/٩
» دلتنگی های بافنده ی خیابان دوم :: ۱۳٩٤/٩/٩
» شاکله :: ۱۳٩٤/٩/٥
» نو :: ۱۳٩٤/٩/۳
» این ابتدای یک غزل عاشقانه است 2 :: ۱۳٩٤/٩/٢
» گسست :: ۱۳٩٤/٩/۱
» مرا تو بی سببی نیستی :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» مامان :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» این ابتدای یک غزل عاشقانه است :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» این روزها :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» دروازه :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» ظرایف :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» شبت بخیر :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» ۱۳٩٤/۸/۱٩ :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» نام من سرخ :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» ۱۳٩٤/۸/۱٦ :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» فضت - دوات :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» شراب قرمز، پنج نوع پنیر و چیپس و فلفل سیاه :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» پناه می برم به کلمات :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» زمزمه :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» هستمت :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» و آرام :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» فقط یک صدای درونی دارم که این وقت ها می گوید خب، این پیک آخر است :: ۱۳٩٤/۸/۸
» حالا خانه پر از موسیقی درخت و آسمان شده. :: ۱۳٩٤/۸/٧
» ۱۳٩٤/۸/٧ :: ۱۳٩٤/۸/٧
» غم بی تکیه گاهی :: ۱۳٩٤/۸/۳
» رنگین کمان :: ۱۳٩٤/۸/۳
» دلبر :: ۱۳٩٤/۸/۳
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: ۱۳٩٤/۸/۱
» ارزشمندی :: ۱۳٩٤/٧/٢٧
» میانه :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» شیطان در جزئیات است :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» آنچه اصل است :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» صورتگری :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» ۱۳٩٤/٧/٢٠ :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» اینجا :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» گیله دختر :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» جهان بی توچه بی‌دلدادگی بود :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» آشنایی :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» ۱۳٩٤/٧/۱٢ :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» به احترام لذت :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» به قاعده :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» نیاز دارم به دیدن رشد :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» دوشواری؟ دوشواری نداره! :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» هفتم مهرماه :: ۱۳٩٤/٧/۸
» نه سال بعد :: ۱۳٩٤/٧/٦
» ۱۳٩٤/٧/٦ :: ۱۳٩٤/٧/٦
» عقلم قبول دارد اما احساسم می گوید که لعنتی این راه عجیب سخت است :: ۱۳٩٤/٧/٤
» جمعه :: ۱۳٩٤/٧/۳
» جمعه :: ۱۳٩٤/٧/٢
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» دست کم :: ۱۳٩٤/٧/٢
» نهایت :: ۱۳٩٤/٧/۱
» بدر :: ۱۳٩٤/٦/۳٠
» چهار روز :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» سادگی :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» نه روز :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» چهارده روز - نفسم کم کم بالا می آید :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» چهارده روز - همان یک ساعت اول :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» چهارده روز - لحظه ی پیش آینده :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» چهارده روز :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» هیولا را رها کنم که برود :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» نوزدهم :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» بیست روز :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» بیست و یکم :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» جرس :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» ۱۳٩٤/٦/٩ :: ۱۳٩٤/٦/٩
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» هنوز ایستاده زیر باران :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» در دلم صد ماهی قرمز از شوق شنا می کنند :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» من، به امید نیاز دارم :: ۱۳٩٤/٥/٢٩
» هی که :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» خواب ما را با خود خواهد برد :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» پریدن :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» انتهای خط زرد مترو :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» قلم زنی :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» مرداد منجمد :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» مخلوط :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» آسوده :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» محمد :: ۱۳٩٤/٥/٩
» تمامش کن :: ۱۳٩٤/٥/٩
» پدر نویسی :: ۱۳٩٤/٥/٩
» بمانی :: ۱۳٩٤/٥/۸
» ۱۳٩٤/٥/۸ :: ۱۳٩٤/٥/۸
» نوزده روزگی :: ۱۳٩٤/٥/٥
» هستمت رفیق :: ۱۳٩٤/٥/٤
» حالم؟ حالی ام نیست. :: ۱۳٩٤/٥/۳
» به زبان ساده :: ۱۳٩٤/٥/۳
» استغنا :: ۱۳٩٤/٥/۱
» سابش :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» گندمک زار :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» پادشاه :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» قابله :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» نقطه :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» همزمانی :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» مثلا قبول کنی که بعضی رفاقت ها تاریخشان تمام شده :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» معجزه ای برای سبز شدن :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» ۱۳٩٤/٤/٢٥ :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» یازده سالگیش :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ۱۳٩٤/٤/۱۸ :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» آتشفشان :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» دل درد :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» مخلوط :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» حسرت جاده :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» من قلبی سلام ٌ لی بیروت :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» زره پوشیده - 1 :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» آراتریکا :: ۱۳٩٤/٤/۸
» ۱۳٩٤/٤/٧ :: ۱۳٩٤/٤/٧
» زمان :: ۱۳٩٤/٤/٦
» آبی گرم ترین رنگ دنیاست :: ۱۳٩٤/٤/۳
» سرآغاز :: ۱۳٩٤/٤/٢
» ماهی کوچک :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» ۱۳٩٤/۳/٢٩ :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» امید، بذر هویت ماست. :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» گاو گم :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» حریم :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» زیستن :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» از این بهار :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» ۱۳٩٤/۳/۱٩ :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» نرمه ی صبح :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» برگشته از جاده‌ی بی وقفه‌ی دست‌هاش :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» سنگین :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» مرا یونانی بغل کن :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» جویدنی ها :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» امتداد :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» کوله بار :: ۱۳٩٤/۳/۸
» رجیم :: ۱۳٩٤/۳/۸
» در ستایش ذهن روشنش :: ۱۳٩٤/۳/٧
» اغیار :: ۱۳٩٤/۳/٧
» مرا فرانسوی ببوس :: ۱۳٩٤/۳/٦
» الاعمال بالتغلیظ :: ۱۳٩٤/۳/٦
» ۱۳٩٤/۳/٤ :: ۱۳٩٤/۳/٤
» بشمار :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» الاعمال بالنیات :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» ۱۳٩٤/٢/۳٠ :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» کلمه بافی :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» روبرو آماده باش :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ماه کامل می‌شود :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» بارانک :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» ویرایش :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» بارانک :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» این روزها :: ۱۳٩٤/٢/٢۸
» پرسه در حوالی زندگی :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» ولوله :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» تسلیح :: ۱۳٩٤/٢/۱٩
» بقا :: ۱۳٩٤/٢/۱٩
» قرمز :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» لعنت به منطق :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» بیا به خاکت نماز بخوانم :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» خون :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» بیدار شب ها :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» نه شیرین دیر یارین جانی :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» واکاوی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» غبار بی‌سوار :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» اسب عصاری :: ۱۳٩٤/٢/۸
» ۱۳٩٤/٢/۸ :: ۱۳٩٤/٢/۸
» شاید باید می نوشتم معلوم هست حواست کجاست؟ :: ۱۳٩٤/٢/٧
» شن های ساحلی :: ۱۳٩٤/٢/٦
» رود :: ۱۳٩٤/٢/۳
» آرس :: ۱۳٩٤/٢/٢
» سه چهارم :: ۱۳٩٤/٢/۱
» شالوده :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» رشد :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» Voyager :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» ننه :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» در بهشت اکنون :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» ۱۳٩٤/۱/٢٢ :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» گیلاس :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» شرق :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» پوست کشیده ی شب :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» یادداشت‌های کنار بالشت :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» سختی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» آشفته حالی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» در منقبت اعصاب فولادین :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» باهار :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» نور :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» تن جاده :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» 94 :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» نخیر، کاریش نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» کاریش هم نمی شود کرد :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» هدیه بودن :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» آخرین سحر :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» جهان خلاصه ای از لبخند توست :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» خشت به خشت :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» لبخند :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» خواب ها :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» شیشه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» به باد :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» خانه نگاری :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» خانه نگاری :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» خانه نگاری :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» از درون سرم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» تقسیم وظایف 2 :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» هشت سالگیش :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» ما را به غرغر کردن خود این گمان نبود :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» تهران :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» موازی :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» نسیم :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
» گذران :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» جانی که توئی :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» خوش به حال روزگار :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» بیست و سوم فوریه :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» فرد گرایی :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» تو عزیزی مثل اون لحظه که بارون میزنه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» هفت :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» بافت خستگی :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» زهره :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» در ستایش ستودن :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» شوق پنهانی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» خنکای جمعه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» لی لی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» کتابی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» منصوری :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» سودابه :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» در ستایش برنامه ریزی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» گفته بودم؟ خوشبختم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» شکلاتی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» متبرک :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» تولدی دیگر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» جوانه زدن :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» در ستایش یک حضور :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» عبور از دروازه :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» به گزارش هواشناسی :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» نیمروز :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» فلک الافلاک :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» گوشه ها :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» به شکرانه ی استانبول :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» در ستایش یک شروع :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» گزارش 7 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» نهایت :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» گزارش 6 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» طراحی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» شب لعنتی هزار و یکم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» بعد از شبیخون حجم تو :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» خوشایند :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» من قتل های اخیر زنجیره ای توام :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» تراز :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
» هار هار :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» در ستایش جانور درون :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» توی چشم هات زل بزنم که شهرم است و اختصاصی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» پرواز 8501 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» دلبخواه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» برای نوازش :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» پراکنده گویی یک ذهن شاد :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» گزارش 3 :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» گزارش 2 :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» روایت :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» تلخ مثل زمان :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» و حالا، زمستان :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» جهان و مدار و قرار :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» گزارش 1 :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» پوئراترنوس مثلا شاغل می شود! :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» نیایش کلمات :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» متداوم :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» می‌لرزد و می‌ریزد :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» چهره آبی‌ات پیدا نیست :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» خوشه :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» اسلیمی :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» کاش کمی باهوش تر بودی :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» بارونی :: ۱۳٩۳/٩/۸
» دیگری گری :: ۱۳٩۳/٩/۸
» ۱۳٩۳/٩/٧ :: ۱۳٩۳/٩/٧
» پیمانه :: ۱۳٩۳/٩/٥
» اتاق بنفش و نارنجی :: ۱۳٩۳/٩/٤
» مداوم :: ۱۳٩۳/٩/۳
» ۱۳٩۳/٩/۳ :: ۱۳٩۳/٩/۳
» ۱۳٩۳/٩/٢ :: ۱۳٩۳/٩/٢
» ۱۳٩۳/٩/۱ :: ۱۳٩۳/٩/۱
» لوبیا پلو و سکوت :: ۱۳٩۳/٩/۱
» ۱۳٩۳/۸/۳٠ :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» ۱۳٩۳/۸/٢٩ :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» تو :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» فرودگاه :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» سرزمین :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» ایام :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» گشودگی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» تو هنوز همراه اسمت پنج تا جان داری :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» این یک جور آگهی است :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» ۱۳٩۳/۸/٢۱ :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» پا در کفش دیگران - یک :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» در خدمت و خیانت یادگاری :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» تقسیم وظایف :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» در ستایش کار بایدی :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» سال نو و به به به برف نو حتی :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» یا به تو :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» در ستایش تعلق داشتن :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» برف :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» بیقراری :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» اکسترا :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» آرتمیس رومی :: ۱۳٩۳/۸/۸
» ۱۳٩۳/۸/۸ :: ۱۳٩۳/۸/۸
» نور :: ۱۳٩۳/۸/٧
» سکوت دنباله دار :: ۱۳٩۳/۸/٧
» از لا به لای خوانش سکوت لعنتی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» شوربا :: ۱۳٩۳/۸/٥
» شعار ماه :: ۱۳٩۳/۸/٥
» با صدای بلند فکر کردن :: ۱۳٩۳/۸/٤
» آهنگین :: ۱۳٩۳/۸/٤
» شور :: ۱۳٩۳/۸/۳
» مغزاله :: ۱۳٩۳/۸/۱
» قطب نما :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» دوباره‌ها :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» جا افتادگی‌ها :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» در زندان بدن :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» تازگی :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» اینجا بدون تو :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» خورشید آرزوی منی :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» میم مثل وقتی که محیا می خندد چه عجب صداش کردی مامان :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» جاده و کوله و کلا به‌به :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» پناه می‌برم به کلمات از کلمات :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» برج :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» زندگی روزمره :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» شعبده بازی به نام زمان :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» لا‌به‌لای سی و دو حرف الفبا :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» یک چیزی تیر می‌کشد و به گمانم معده‌ام است :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» چای و نبات و آرشیو :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» دزد عروسک‌ها :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» جعبه طلایی آرزو :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» 26 :: ۱۳٩۳/٧/٧
» یخ کردم تا صبح :: ۱۳٩۳/٧/٥
» همین حوالی :: ۱۳٩۳/٧/٤
» آنچه اصل است، از دیده پنهان است :: ۱۳٩۳/٧/۱
» صیف :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» سطل زباله :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» لاجرم :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» به استانبول، یونان و تمام بهشت زمین :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» اسبانه :: ۱۳٩۳/٦/٢٤
» پیچش و مو :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» گذر گذر گذر گذر :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» نون و القلم :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» امان :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» مثلا صد سال بگذرد و تو هنوز لبخند بزنی و من بنویسم آخ. :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» شباویز :: ۱۳٩۳/٦/۱٠
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: ۱۳٩۳/٦/٩
» سلام کابوس‌ها! دلم براتون تنگ شده بود :: ۱۳٩۳/٦/٩
» پازل :: ۱۳٩۳/٦/۸
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ۱۳٩۳/٦/۸
» که بنویسد چه جات خالی است و‌ باشد هم :: ۱۳٩۳/٦/٧
» شکیل :: ۱۳٩۳/٦/٧
» در خدمت و خیانت گوشی هوشمند :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» انعکاس :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» باد می‌وزد :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» زانو :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» یور :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» تست :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» افق :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» حواس من پیش شماست :: ۱۳٩۳/٥/٩
» چاه بابل :: ۱۳٩۳/٥/٩
» فکر کرده بودم بدون رنگ سبز چطور راه برگشت را می یابی؟ :: ۱۳٩۳/٥/٧
» گرجی :: ۱۳٩۳/٥/٧
» هکاته :: ۱۳٩۳/٥/٦
» خب، قرار بود مثلا مرداد، ماه گرم و چسبناک و شادی باشد. نشد. :: ۱۳٩۳/٥/٥
» سوم امرداد ماه :: ۱۳٩۳/٥/۳
» سکنی :: ۱۳٩۳/٥/٢
» جریده‌ی عالم :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» شارون جان، مسافر داری. :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» نیکو :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» قاچ خورده :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» جغله :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» Present :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» آب پرتقال و قرص سرما خوردگی و شروع یک بازی :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» سامانتا :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» شبنم :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» مثلا ۲ :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» مثلا ۱ :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» مستان سلامت می‌کنند :: ۱۳٩۳/٤/٩
» سرنوشت آنکس که در خانه مسکن نداشت :: ۱۳٩۳/٤/۱
» کفش های بالدار :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» بدن :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» پسرک طلایی :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» یا بمان، یا بمیر :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» بکنیم بریم دیگه :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» ۱۳٩۳/۳/٢٢ :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» پله آخر :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» مغالطات :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» لب ِ لیوان :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» باز؛ تو از کوچه ی ما گذشتی :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» بغلولوژی :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» جزئیات :: ۱۳٩۳/۳/٥
» یا فکر کرد :: ۱۳٩۳/۳/٤
» مفر :: ۱۳٩۳/۳/۳
» همچنان :: ۱۳٩۳/۳/٢
» ال انتظارات :: ۱۳٩۳/۳/۱
» طبقه ی چهارم :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» خانه ی بهار :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» رویا :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» سرمایه :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» چه بی رحمانه زیبایی :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» استانبول :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» دوام آوردن :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» نیست. رفته. :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» سپلشک :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» نیست :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» به شیوه ی نهنگ ها :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» نه کسی می یاد، نه کسی می ره. :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» تماما مخصوص :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» سرچشمه :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» روح پراگ :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» بیا خوشم می دار :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» ولی ندیدن بهتره از نبودنش... سیگار داری؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» تاریخ بزنم که دوم ماه پنج :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» پناه :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» سنگ :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» The Best :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» نابودی :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» اون لحظه ی آبی :: ۱۳٩۳/٢/٩
» در خدمت و خیانت سبزیجات :: ۱۳٩۳/٢/٩
» پاور :: ۱۳٩۳/٢/۸
» لذت :: ۱۳٩۳/٢/۸
» در بهشت آغوش :: ۱۳٩۳/٢/٧
» مقدمات :: ۱۳٩۳/٢/٦
» قطر :: ۱۳٩۳/٢/٦
» روی پنجره هم دست باران مانده :: ۱۳٩۳/٢/۳
» شیرین :: ۱۳٩۳/٢/۳
» قدرت :: ۱۳٩۳/٢/٢
» صدام کرد چطوری ری را :: ۱۳٩۳/٢/٢
» از نرفتن ها، نرسیدن ها. :: ۱۳٩۳/٢/٢
» منشا انواع :: ۱۳٩۳/٢/۱
» سفال های رنگی :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» زوزه :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» شبیه یک درد عمیق که جسمانی شده :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» آخ :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» مژه ی گرگ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» احترام :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» خیر الامور اوسطها :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» مثلا فکر کنیم به وابستگی - تن :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» ۱۳٩۳/۱/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» سهم :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» سلیمان :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» تیتر هم چیز لعنتی اییست :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» گانه :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» ای کسانی که ایمان آورده اید! :: ۱۳٩۳/۱/٩
» لطایف :: ۱۳٩۳/۱/۸
» On The Other Side :: ۱۳٩۳/۱/۸
» تابستون کوتاهه :: ۱۳٩۳/۱/٥
» آتیلا :: ۱۳٩۳/۱/۳
» فشرده :: ۱۳٩۳/۱/٢
» چرخ :: ۱۳٩۳/۱/٢
» سهند :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» استپ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» قشقایی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» محو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» کوله پشتی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» رسیدن 3 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» رسیدن 2 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» رسیدن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» آینه عبرت! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» درخت زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» خب می میرند. به همین حقیقی. :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» هوشیار :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» مرزها :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» همیشه ی تو :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» هم زمانی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» نور :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» تصویر سازی: مثلا به جای تیتر بنویسم مهدی! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» ترازو :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» کوچولو :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» با صدای بلند ۴ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» تولد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» انسان مدرن طفلک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» تکریم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» انگاری :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» خلاص! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» سومی که تو باشی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» مثلا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» سیاه زمستان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» حلزون :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» تیک تیک تیک :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» هستیا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» وفا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» روبرو، آماده باش :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» با صدای بلند 3 :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» تا بهار دلنشین :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» از اعماق سرماش می آید :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» تی تی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» هر روز صبح :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» طعم وانیل، بوی شکلات :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» با صدای بلند 2 :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» درشت درشت گریه می کنند. قشنگ قشنگ می خندند. :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» کیفیت لذت بخش عبور زمان از پوست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» با صدای بلند 1 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ساختن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» بیا زندگی را بدزدیم آنوقت، میان دو دیدار قسمت کنیم. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» سقف :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» آخ چرا بارون نمی یاد؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» نفر و یا قبیله مسئله همیشه لاینحل این است :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» خراش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» دوان دوان بگریزیم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» زیبای دردناک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» بنفش کوچک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» تداعی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» 2014 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» حوالی ایستگاه :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» میخانه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ولی چه زود گذشت :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» نوشته های کوتاه و آدم های بزرگ :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» 2014 :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» آخر خطوط جاده توئی :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» باران که می بارد، تو می آیی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» لبخندی بزن :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» ۱۳٩٢/٩/٢٥ :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» از تن گریزی نیست :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» صدای هو هوش می آید :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» پاستیج و قارچامه :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» دوام :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» مقابل :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» روزها گر رفت... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» یا به مستی، یا به تو :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» جنگجوی کوچک :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» از بی آغوشی ها :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» شبیه من باش وگرنه متهمی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» از دست می ... :: ۱۳٩٢/٩/٩
» روزهای حوا بودن: 22 :: ۱۳٩٢/٩/٧
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: ۱۳٩٢/٩/٧
» روزهای حوا بودن: 23 :: ۱۳٩٢/٩/٧
» مداقه :: ۱۳٩٢/٩/٦
» بقا :: ۱۳٩٢/٩/٥
» تو توی خواب من چیکار می کنی اولدوز؟ :: ۱۳٩٢/٩/٤
» فروغ :: ۱۳٩٢/٩/۳
» آرام :: ۱۳٩٢/٩/٢
» بر خاک :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» صدای باد می آید :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» مرهم :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» از سر خوشی هام :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» جنایت و مکافات :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» و صبح بود که تاریکی را پاره کرد :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» شب که داشت شدت می گرفت :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» استانبول - کال می :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» از خواب ها :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» با صورتکی که حتی آینه هم بازش نمی شناسد. :: ۱۳٩٢/۸/٩
» سنگ به سنگ :: ۱۳٩٢/۸/۸
» اتوپیا :: ۱۳٩٢/۸/٧
» داستان بی پایان :: ۱۳٩٢/۸/٥
» وصله و پینه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» و عطری هم داشت :: ۱۳٩٢/۸/٥
» امان ام توئی :: ۱۳٩٢/۸/٤
» سعی می کنم که بیداری امنی بسازم. :: ۱۳٩٢/۸/۳
» برکه :: ۱۳٩٢/۸/٢
» با نمکی از نسیم :: ۱۳٩٢/۸/٢
» حالا که بدری ماه گذشت :: ۱۳٩٢/۸/۱
» ما با تو دوره می کنیم شب و روز را :: ۱۳٩٢/۸/۱
» ترمیم :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» بعد، طعم شادی درون دهانت منفجر شود :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» گایتری :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» ده دقیقه خورشید داشتم تا دو روز پیش :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» ارتعاش :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» مدارا :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» آمدن و رفتن یا بهار و پاییز: پشت هم. :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» خشکسالی :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» نذر :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» و بعد از گریه، این بغض بی جای لعنتی. :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» فردا روز دیگری است :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» And Stars Look Really Different Today :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» کورمال :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» خواستنی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» مثل بی هوا گریه کردن :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» کلاغه به خونه اش نرسید :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» دلتنگی برای سفر به دوردست :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» عبث :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» ۱۳٩٢/٧/۱٢ :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» کارت صفر :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» رقصی چنین :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» آقای آپولو :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» اسراف :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» شبش آرام خوابیدم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» جاده :: ۱۳٩٢/٧/۸
» یکسال دیگر هم گذشت :: ۱۳٩٢/٧/٧
» صبح تنم درد می کرد :: ۱۳٩٢/٧/٦
» اصالت :: ۱۳٩٢/٧/٥
» همیشگی :: ۱۳٩٢/٧/٤
» بیا خوشم می دار :: ۱۳٩٢/٧/۳
» مکرر :: ۱۳٩٢/٧/۳
» حتی ستاره ها هم دیده می شن و این یکی خوشحال کننده است :: ۱۳٩٢/٧/۳
» پرونده ای برای نگشودن :: ۱۳٩٢/٧/٢
» پیشنهاد می کنم :: ۱۳٩٢/٧/٢
» جور جدید :: ۱۳٩٢/٧/٢
» گره زدن و کلاف گشودن :: ۱۳٩٢/٧/۱
» پراکنده :: ۱۳٩٢/٧/۱
» چهارشنبه جانم :: ۱۳٩٢/٧/۱
» دیمیتر :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» واقعه نگاری قبل از عروسی دخترک :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» از دست ها :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» منم که گیلاسم :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» اورست :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» تازه تر شو :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» بگو دوباره بمیرد :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» سودات مبارک باد :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» It's Nice to Remember :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» من هم قول می دهم اخلاقم را بهتر کنم! :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» بلدم که خوب آرزو کنم :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» حلزون :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» صبح خندید که موهام سفید شده :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» یکیش دوست داشتنه. :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» Eray :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» سبز زرد قرمز خاموش :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» در ستایش نیمروز :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» بیدمشک :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» خانه ی روشن :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» متشکرم. :: ۱۳٩٢/٦/٩
» ای فیل غمگین، ای فیلم غمگین،خرطومت را کجا جا گذاشتی؟ :: ۱۳٩٢/٦/٩
» حقاً حقا :: ۱۳٩٢/٦/٩
» چندش :: ۱۳٩٢/٦/۸
» بس :: ۱۳٩٢/٦/۸
» دانستن بهتر است :: ۱۳٩٢/٦/۸
» خانه :: ۱۳٩٢/٦/٦
» که ایام نماند :: ۱۳٩٢/٦/٦
» نامتناهی :: ۱۳٩٢/٦/٦
» عرق می ریزدش آهسته از هر بند :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بامیه: آیا نهنگ ها فین می کنند؟ :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بامیه! :: ۱۳٩٢/٦/٥
» هکرها به بهشت نمی روند :: ۱۳٩٢/٦/٥
» گرم تر بتاب. :: ۱۳٩٢/٦/٤
» جرقه :: ۱۳٩٢/٦/٤
» بنگر ز جهان چه طرف بستم؟ :: ۱۳٩٢/٦/۳
» جوانه ها :: ۱۳٩٢/٦/۳
» در جستجوی زمان از دست رفته 1 :: ۱۳٩٢/٦/۳
» خلعتی :: ۱۳٩٢/٦/٢
» درد را از هر طرف که بخوانی، درد است. :: ۱۳٩٢/٦/۱
» اطلس :: ۱۳٩٢/٦/۱
» شفق اینجاست :: ۱۳٩٢/٦/۱
» ما در یک کشتی نشسته ایم! :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» تولد و مرگ و رشد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» بید کویری :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» راز اعداد :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» پروای از هیچ :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» پیچ :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» یکی که نمی شناختم هم کمکم کرد که بگریزم :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» ساری گلین :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» سال :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» شیشه خواب :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» میراث :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» هر چند تصور کردنش سخته اما باشه :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» Miles away :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» دوصفر یک :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» گوگل مپ :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» Time to forgot :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» تناهی :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» هشت سال به افق ایران :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» آینه :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» بی رحمی :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» که می روم به سوی سرنوشت :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» سیب :: ۱۳٩٢/٥/۸
» توصیه ها :: ۱۳٩٢/٥/۸
» ساقه :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بالا افتادن :: ۱۳٩٢/٥/٦
» ماهی به گاهی :: ۱۳٩٢/٥/٢
» تمام ایستگاه می رود :: ۱۳٩٢/٥/٢
» کارکرد جبرانی :: ۱۳٩٢/٥/٢
» سلام عدم اعتدال! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» غار من :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» نقاب عوض کردن، اذیت می کند :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» وعده :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» مرمری :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» قمری :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» جمعه :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» غول قرمزی :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تثیت :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» نورون :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» در ستایش آدم ِ اولیه ی درون شکمم، تقریبا حوالی ناف :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» نه سالگی :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» بیشمار :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» انگار آسمان نزدیک تر است :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» به سامان رسیدن :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» آدم های شب :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» ساقه :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» نه سالگی :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» شکیب :: ۱۳٩٢/٤/٩
» رضا - 2 :: ۱۳٩٢/٤/٩
» رضا :: ۱۳٩٢/٤/۸
» و نور نیز لازم :: ۱۳٩٢/٤/٧
» دوری :: ۱۳٩٢/٤/٤
» می شود: گاهی :: ۱۳٩٢/٤/۳
» گرد آفرید :: ۱۳٩٢/٤/٢
» رفیق :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» اکستریم :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» باقی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» به حسن روحانی رای می دهم :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» و شما خود، آوازید :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» جرئت! :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» زیبای ترک :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» بیا برایت بنویسم :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» تجانس 2 :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تجانس :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تحلیل :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» بی پایان :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» امتداد :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» شکن شکن :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» از تاریکی، تا فریاد :: ۱۳٩٢/۳/٩
» اتاقک شیشه ای :: ۱۳٩٢/۳/٩
» امید :: ۱۳٩٢/۳/۸
» شاگردانه :: ۱۳٩٢/۳/٦
» مرز :: ۱۳٩٢/۳/٥
» تاتو :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» زنگی ِ روم :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» رومی ِ زنگ :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» عصرگاهی :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» نجات :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» می شود که هزار چهره از پدر به یاد بیاورم :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» الماس :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» درخت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» نازکم :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» برایمان قهرمان نباش مرد. عادی اما سنجیده باش. :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» بعد نامه را بدهم به دست باد. :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» دلم برات تنگ شده، هر چند که اعترافش خیلی جرئت می خواهد. :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» و همین طور، به ترتیب :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» سبکی تحمل ناپذیر هستی :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» خوابش را دیدم حتی :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» بک :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» من از یک نفس گرفته می آیم :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» سبز سدری :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» I sometimes see you pass out side my door :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» استانبول - 19 - کف روی مرداب :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» استانبول 17 :: ۱۳٩٢/٢/٩
» استانبول 16 :: ۱۳٩٢/٢/٩
» نان بربری داغ :: ۱۳٩٢/٢/۳
» کبک دری :: ۱۳٩٢/٢/۱
» جام سایکی :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» بگفت اندوه خرند و جان فروشند :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» همه چیزمان به همه چیزمان می آید :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» بر صلیب :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» وعده :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» بند پوتینم را می بندم* :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» در آغوش گرگ :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» گدار :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» اعتکاف :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» فضیلت های کوچک :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» مثل طوفان، مثل باد. :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» از ننوشتن آنچه باید :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» مترو :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» در ستایش تغییر :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» روم :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» توان :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» معادله :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» حسادت :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» Palm :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» پله ی آخر :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» تقدس انگشت ها :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» زنانگی ممنوع ثبت شده :: ۱۳٩٢/۱/٩
» توت تر :: ۱۳٩٢/۱/۸
» اگر خواب ها بگذارند :: ۱۳٩٢/۱/٧
» به نام پدر :: ۱۳٩٢/۱/٦
» ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» تنازع بقا :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» جهان مسطح است :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» گراز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» سرخ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» هنوز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» خوش به حال روزگار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» کامل :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» وا! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» پووووف! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» موهبت فاصله :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» تمام چیزی که برای زیستن می خواهم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» فلوت زن هاملین :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» تا ببینم که سرانجام، چه خواهد بودن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» مرقوم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» خواب هام :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» سمج ها :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» پتوی قهوه ایم را پیچیدم دور خودم و خوابیدم. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» دیواره ها :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» کلمه های غ دار، قشنگند :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» کماندار :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» مجسمه هایی با شکم های برآمده و پستان های آماس کرده :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» همیشه وقت نیست :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» قبیله ی نفرین شده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» جاده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ولکان :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» قافله :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» هنوز عاجز رفتن آدم هام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» همین بد بودن هم، خوبه. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» میوه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» گلسیم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» سهره :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» عروس مهتاب :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» پشتیبانی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» ریشه یابی مازوخیسم در شعر حافظ :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» تیتر داشته باشد یا نه، آدم ها می روند. :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» اوزیلیس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» آغوشی برای آرمیدن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» یک شعله از امید هنوز مانده. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ساجن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ما را بس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» پلی زمرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» سث :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» و بعد، در رو می بندم. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» شامپوی سر انگشتانت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» زمستان یک شب طولانی است دخترم. :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» مغازله :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» ناخن هاش شبیه من باشد، چشم هاش شبیه تو :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» معبد تن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» بوی رنگ :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» زشت بدجنس دوست داشتنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» و به پاس داشت اشک ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» اخم تو هیچ مشکلی آسان نمی کند :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» فقط سه ماه سرد زمستان مانده. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» بلد است بگوید خوشگل. بلد نیست بگوید قشنگ. بگوید ناز. بگوید زیبا. تم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» فکر می کردیم خیلی خفنیم که گوش می دیم: هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی. :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» گیک های دوست داشتنی من :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» هاویشام :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» مهره ی چندم :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» یک هزار :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» دل ِ خوش. :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» وظیفه :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» پل :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» ببین چگونه جان مشوش است :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» ریواس :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» استانبول - اولدوز :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» استانبول 12 :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» استانبول 11 :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» استانبول 10 :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» استانبول 9 :: ۱۳٩۱/٩/۸
» استانبول 8 :: ۱۳٩۱/٩/٧
» استانبول 7 :: ۱۳٩۱/٩/٥
» سیمرغ :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ای بازگشته از سفر راه های دور :: ۱۳٩۱/٩/۳
» شیرین :: ۱۳٩۱/٩/۱
» پرسفون :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» شور چشمی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» تو اینجا جا ماندی :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» در بهشت غذا :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» غلق :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» نبض دنیام :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» خاطره :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» ایکاروس :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» از تب این روزها :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» آقای سمت راستی :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» مادونا :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» دوران گوشت خواری :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» فرشته :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» 3 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» 2 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» 1 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» آدمها - 4 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» رویای نیم سوز شده ی نیمه شب تابستانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ملکه ی چوبدست :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» دردم از چه؟ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» رقص پاییز، پر درده :: ۱۳٩۱/۸/٧
» کاغذی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» نیما :: ۱۳٩۱/۸/٦
» آدم های فقیر :: ۱۳٩۱/۸/٦
» لابیرنت :: ۱۳٩۱/۸/٤
» چراغی در دل :: ۱۳٩۱/۸/۱
» هشت شب :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» آن پایین تر ها :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» در تاریکی ها :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» عروسکم :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» I haven't seen you in real long time :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» با خانمان :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» خورشید :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» معضل اقتصادی :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» در ستایش کنترل :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» جنگجو :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» آغوش زاده :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» در ستایش زمان :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» مخملین :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» خشکیده :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» جاری ِ زن :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» بروکراسی رفاقت :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» ترنج :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» مجازی ها :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» دیواره های دنیا :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» بارانکم :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» بعد، فرشته ها، بال بال زنان آمدند به این دنیا :: ۱۳٩۱/٧/٩
» باد ما را با خود نمی برد، ما دانسته در این راه قدم می گذاریم. :: ۱۳٩۱/٧/۸
» کشتی :: ۱۳٩۱/٧/۸
» هفتمین روز برج هفت :: ۱۳٩۱/٧/٧
» آریادنه :: ۱۳٩۱/٧/٥
» هرچقدر تنها باشیم، در سرشت مشترکیم :: ۱۳٩۱/٧/٤
» حق این متن پنج شنبه شب خورده شده :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» قبیله ی یک نفره :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» نازنین ِ دل :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» شیرین بخند رفیق! :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» حشره های زشت سیاه نفرت انگیز :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» یک اتفاق عادی :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» افسانه ی آه :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» سی و هشت درجه یا کمی بیشتر :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» یادم رفته بود که برات نوشتم. :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» از کوچ تا کوچه :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» پسته ی بسته یا پرتقال یخ زده یا هرچی :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» فردا بهش فکر خواهم کرد :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» چگونه یک لبخند را بمیرانیم :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» به مناسبت روز جهانی وبلاگ :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» استانبول 6 :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» استانبول - 5 :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» برادری :: ۱۳٩۱/٦/۸
» استانبول - 4 :: ۱۳٩۱/٦/٧
» استانبول - 3 :: ۱۳٩۱/٦/۳
» هراس ِ از پایان راه :: ۱۳٩۱/٦/٢
» استانبول - 2 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» استانبول - 1 :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» دویدن و نرسیدن :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» خنده ی زیر آب :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» صداش کن ققنوس :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» رویا به هر زبانی یک کلمه ی جدید است :: ۱۳٩۱/٥/٥
» Baby let me blow your mind tonight ... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» اشک سرما :: ۱۳٩۱/٥/٤
» در جانی که توئی :: ۱۳٩۱/٥/۱
» در ستایش سنگک :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» عادات می مانند :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» گاهی وحشت می کنم که نداشته باشمش :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» از لحاظ قیافه! :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» بهانه های کوچک مهربانی :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» ترش و شیرین :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» تیتر ندارد. زور که نیست! :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» مراحل تبدیل یخچال به کمد! :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» تابستان همیشه فصل پایان است :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» همین الان :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» مینو :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» اشکات رو پاک کن، سرت رو بالا بگیر، حرکت کن! :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» کیمیاست :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» آرامش زائیده ی آشفتگی :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» You will return :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» مثل یک یاد ِ خوش آهنگ ِ بهانه ی لبخندی هنوز :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ویرانه ها، پشت سرم جا مانده :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» چرا و چگونه! :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» آیین های تحمل 1 :: ۱۳٩۱/٤/٩
» چیزهایی که به سان هم آغوشی اند 1 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» خودم را، و تو را :: ۱۳٩۱/٤/٥
» سقف :: ۱۳٩۱/٤/٤
» در کوچه ی اردیبهشتی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» اطعمه :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» خواب هایم (شماره ی چند؟!) :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سایه سار :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» راهنمایی برای انتخاب خانه :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» این راه من است :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» جنگجو :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» قسم به قلم :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» مثل یک سنگ سیاه قشنگ، مثل یک گور کوچک بی نام :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» خطه :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» سبکی تحمل ناپذیر هستی :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» مامان بانو :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» از جنس دیگر :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» چاپارچی مجازی :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» کولی :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» تنهایی 1 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» تو همیشه قُل دوم من هستی عزیزم :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» انبار داری :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» منجمد :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» دخترکم :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» انگار که یک اتفاق جدیدی :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» چرا که نه؟ :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» خانه ی من :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» زن بودن یک شغل تمام وقت است :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» قربانی خاطراتیم و جلاد خویشتن :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» جام به جام :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» منتظر نوازش، یا درو :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» سفر کرده 1 :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» طاقت بیار :: ۱۳٩۱/۳/۸
» جانم :: ۱۳٩۱/۳/٧
» ای کاش ها :: ۱۳٩۱/۳/٧
» مهمانی :: ۱۳٩۱/۳/٥
» دوم خرداد :: ۱۳٩۱/۳/٢
» Don't let me be misunderstood :: ۱۳٩۱/۳/٢
» دلیلی برای خوشبختی :: ۱۳٩۱/۳/٢
» به تاریخ اول خرداد :: ۱۳٩۱/۳/۱
» کاش حلزون بودم، یا لاک پشت :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» ترس هایم را می نویسم :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» چاه بابل :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» نظر بازی :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» هنوز زنده ام! :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» مثل هوا از برای آتش :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» خبر آمد خبری در راه است :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» چشم هایت :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» باقیات :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» چیزهایی که می برم 3 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» واسطه :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» می طلبمت :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» نوشته هایی که جنین می میرند :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» راز سرخوشی جایی درونم جا به جا می شود :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» For in our hearts the dreams are still the same :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» زمین اگر معرفت داشته باشد صدایم می کند :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» از میان این همه اسم، تو :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» پارک سپهر :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» زندگی یک پالت رنگ است با تو :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» در حوالی دلم :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» امیر حسین جان :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» آنچه می ماند 2 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» از در که می آیی تو :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» از سرخوشی های دم دمای صبح :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» چیزهایی که می برم 2 :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» تمام مسیرها به رم ختم می شوند :: ۱۳٩۱/٢/٩
» Jetzt aber tschüs :: ۱۳٩۱/٢/٩
» چیزهایی که می برم 1 :: ۱۳٩۱/٢/٩
» آنچه می ماند 1 :: ۱۳٩۱/٢/۸
» نشانه ای است از حرکت :: ۱۳٩۱/٢/٦
» بیم از سراب نیست :: ۱۳٩۱/٢/٤
» سودا :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ماه، لبخند می زند :: ۱۳٩۱/٢/۱
» روز بیست و ششم :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» جا - جاده :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» عاقبت، طلا یا مس :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» روز بیست و هشتم - جا مانده :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» روز بیست و هفتم :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» می زنه آتیش به جونم :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» لبخند هایی که دیازپام است :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» متشکرم آقای حقیقی :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» کنعان - 4 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» کنعان - 3 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» کنعان - 2 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» کنعان - 1 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» روز بیست و نهم :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» روز سی ام :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» روز سی و یکم - اندر احوالات خودم :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» بوی خوش مرد :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» شما که غریبه نیستید. :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» روز سی و سوم - باقی مانده :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» روز سی و سوم :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» روز سی و ششم :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» روز سی و هفتم :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» روز سی و نهم :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» روز سی و هشتم :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» روز چهلم :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سیزده به در :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» فاطمه :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» دیشب برف بارید :: ۱۳٩۱/۱/٩
» به طعم شکلات :: ۱۳٩۱/۱/۸
» خواب ببینم حتی :: ۱۳٩۱/۱/۸
» هفت سال کودکی ام بود :: ۱۳٩۱/۱/۸
» شتاب دیوانه :: ۱۳٩۱/۱/۸
» فکر می کنند هنوز دخترکشانم :: ۱۳٩۱/۱/٦
» اصلا تو خورشیدی :: ۱۳٩۱/۱/٦
» تلیوس :: ۱۳٩۱/۱/٥
» دلم برای خانه ام تنگ شده :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» صد سال تنهایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» رهاش کن بره، رئیس :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» کلهم عرض شود :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» دانه هایی که در ما کاشته شد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» از خواب دیدن ها 0 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» خواب دیدن ها 1 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» خواب دیدن ها 2 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» سووشون :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» هزار تا خاطره :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» هر تار یک خاطره :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» رسد از لطف هوا مژده ی بارانم باز :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نگاه ِ نرم ِ خامه ای :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» قسم به کار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» قسم به شنبه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» قسم به نور :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» قسم به عکس :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» قسم به کادر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» جان ِ منی تو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» درخت ام :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» چیزهایی هست که تو... می دانی! :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» هر تن، یک سپر :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» هیشکی زنده نیست :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» قبل از طلوع :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» توبه ها را بشکنید :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» مدیریت :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» در نجابت رقص :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» اینجا هوا هم مزه ی خاک می دهد :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» قیافه ام طفلک شده :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» اعلام یک قتل :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» ما یک قبیله ایم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» من فقط یک سرشاخه ی کوچکم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» بمیرم برای قلبم، سال هاست نتپیده :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» شاید بهار خنده زد و ارغوان شکفت :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» عاقبت این پرده ها افتادنی است :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» ضرورت مباحثه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» روی هدف ام باید تمرکز کنم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» مهرناز دوست دارم! :)) :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» آدم ها حاشیه نیستند. اصل اند :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» قعر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» درنده خویی در روان ماست :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» پشت دیوارهای این روزهایمان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» هنوز مست شب گذشته ام :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» نور، مثل آب است. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» سفارشی از کاتالوگ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» مست و گیسو افشان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» جان ِ در خود فشرده :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» می خواهم استفراغ کنم :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» از پسش بر می آییم! :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» درد، برای چشیده شدن است. :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» همچنان نخواهد شد :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» بهانه :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» در بگشای :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» نبرد سخت تری است :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» آخ دختر شیرازی جان! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» داغ ِ داغ ِ داغ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» هیچ چیزمان به آدمیزاد نرفته :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» یکی که نبود :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» میانه ی میدان :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» سیمای کسی در دوردست :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ما را به سخت جانی خود این گمان نبود :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» شروع می کنم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» عصر جدید :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» گرگ و میش :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» به یاد می آورم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» لورل هاردی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» قمرک :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» صدای زوزه می آید :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» جان من است این :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» از خلال چت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» تصویری که من از مادر دارم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» در ستایش حضور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» سنگفرش کوچه های شهر :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» ژاندارک :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» نمی دونی تو که عاشق نبودی :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٥ :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» کاتارسیس در تارتاروس :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» To be continue :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» یلدا :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» سد راه :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» Everything must go :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» جبر جغرافیایی :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» ماه :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» غم قدیمی آشنا :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» روزم همچنان مبارک! :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» سنگ - قلاب :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» بوم! :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» دروغ نمی گوید: تن :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» عاقل، خر است! :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» درکت می کنیم پسر! :: ۱۳٩٠/٩/٧
» به تقویم نگاه می کنم :: ۱۳٩٠/٩/٢
» رونوشت به خودم :: ۱۳٩٠/٩/٢
» یه روز خوب می یاد :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» پسرم :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» ورک شاپ :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» وقتی تو دیگر نیستی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» تپق فرویدی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» هیچ راهی دور نیست :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» شیطنت :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» این نیز بگذرد :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» من به مانند بوته ی ذرت :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» 11 11 11 :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» معنای از دست رفته :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» فرامرز :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» بلوغ 1 :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» تخیل :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» خداحافظ.... همین حالا! :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» علی :: ۱۳٩٠/۸/٦
» طرح های پاییزی :: ۱۳٩٠/۸/٦
» 4 :: ۱۳٩٠/۸/٤
» جشنواره :: ۱۳٩٠/۸/٤
» دل جای دیگری است؛ نظر جای دیگری است :: ۱۳٩٠/۸/٢
» زخمی که من خوردم یا تو زدی :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» امیدواری :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» همیشگی ها :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» آنچنان که یک دوست باید... :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» ملللللودی :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» 3 :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» 2 :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» 1 :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» در :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» باران من :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» سمجها :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» تحصن :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» آمنه زنگنه :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» گذار :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» پنج سال هم بیشتر :: ۱۳٩٠/٧/۸
» دختر کوچولوی نا امنم، عزیزم: :: ۱۳٩٠/٧/٦
» فریبا :: ۱۳٩٠/٧/٥
» مضرب :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» اصلا معلوم نیست که ما ده سال دیگر کجاییم :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» کامل :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» هزار کاکلی شاد، هزار قناری خاموش :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» یعنی کی می تونه باشه این وقت شب؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» محدوده :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» آدم هایم - 4 :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» دختران :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» وبلاگ، به مثابه وبلاگ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» حکایت باران بی امان است... :: ۱۳٩٠/٦/٧
» نوبل :: ۱۳٩٠/٦/۳
» زندگی مجازی :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ساربان :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» I Have a Dream :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» لبیک :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» اهلی :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» مونوپولی :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» درماندگی :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» دیوانگی :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» بیدار شو :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» مثل صدای ربنا :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» دور ِ دورِ دور :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» تصویر :: ۱۳٩٠/٥/٩
» در آینه :: ۱۳٩٠/٥/۸
» برای من :: ۱۳٩٠/٥/۸
» مباحثه :: ۱۳٩٠/٥/٧
» آدم هایم- 3 :: ۱۳٩٠/٥/٤
» آدم ها- 2 :: ۱۳٩٠/٥/۳
» آدم ها - 1 :: ۱۳٩٠/٥/۳
» آب - شار :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» معصوم :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» نمی شه بیشتر برید به خودتون سر بزنین؟ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» حقیقت :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» در قدرت های مختلف :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» شمع های هفت سالگی :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» دل خوش :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» به حق اتفاق های نیفتاده :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» در بهشت اکنون :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» 590 :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» قوچ های خورشید :: ۱۳٩٠/٤/۸
» دل غصه دار :: ۱۳٩٠/٤/٦
» بزرگ شدن :: ۱۳٩٠/٤/٦
» برای نقابی که بر چهره دارم :: ۱۳٩٠/٤/٦
» سی خرداد :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» 6/19 :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» آسمانی که باید ببوسمش :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» مارکوپولو :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» مان :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» عصاره :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» گیجاویج :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ایمان دارد :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» سرزمین های سرد شمالی :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» سبزک :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» آخرین :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» بهانه :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» چیزی شبیه معجزه :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» ضد ارزش :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» تحقیقات دانشمندان نشان می دهد یک جای کار سالهاست که می لنگد. :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» امشب :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» انگار پی ساختمان وجودم را کنده باشی :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» ده و ده دقیقه ی شب :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» اینطور که من فهمیده ام :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» جزئیات مهم :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ۱۳٩٠/۳/٦ :: ۱۳٩٠/۳/٦
» واهه :: ۱۳٩٠/۳/٤
» 195 کیلومتر تا تهران :: ۱۳٩٠/۳/۳
» برای روز مادر :: ۱۳٩٠/۳/۳
» بیگانه :: ۱۳٩٠/۳/۱
» شام آخر :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» تیشه :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» عطف :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» در میانه ی درگاهی :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» از بین گرد و غبار گرفته ترین ها :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» دختر خوشبخت :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» چشم سوم :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» سه شنبه ها عصر خوشمزه :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» فضاهای صمیمی سه شنبه عصرها :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» تماس :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» تصمیم کبری :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» لطفا چند لحظه صبر کنید :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» تک جمله :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» رایحه :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» در سرزمین های دور دوردست :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» آنیس :: ۱۳٩٠/٢/٦
» مشارکت :: ۱۳٩٠/٢/٦
» پژواک :: ۱۳٩٠/٢/٥
» عزیزترین خواهری که توئی :: ۱۳٩٠/٢/٢
» من، به مانند یک کشور به شورش کشیده شده :: ۱۳٩٠/٢/٢
» دوست داشتنی عزیز من! :: ۱۳٩٠/٢/۱
» برای این چند روز دردناک مریض وش! :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» پنجره :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» شما به خمس و زکات اعتقاد دارید؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» چون من عاقل نیستم! :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» آداب دارد تبریک گفتن هم! :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» تولدت مبارک شفق! :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» در سر کلاس درس :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» زمان حرمت ندارد :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» شاید امسال نیاید دیگر :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» اعتراف :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» منجی - قربانی - جلاد :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» اعتباریه :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» کاش بخندی سعید :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» وسواس :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» دختر جان شیرینم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» آخر به جایی می رسیم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» چه حسی داشته وقتی اینو نوشته؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» تصویر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» رندی و هوسناکی، در عهد شباب اولی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» نظم دارد بر می گردد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» کشتی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» شهر در امن و امان است :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» نازیباست :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» قحطی :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» دوستان های دوستانه ام :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» ثروتمند :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» امان را از من بگیر... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» صرف فعل :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» هاپچه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» Don't wanna miss thing :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» مینو و احسان :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» قهوه ی گرم به بهانه ی صبحانه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» صفر، نه، سه، پنج، یک، صفر و بقیه ی اعداد :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» هدیه ی یتیم درون شخصیت من :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» حسی به غیر عاشقیست که می خواهمت هنوز :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» دلم یک نفر را می خواهد که عصر جمعه ی مان را با هم بیرون برویم و هی قدم بزنیم! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» بزرگ شدن درد دارد گاهی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» آرکتایپ معصوم یا بچه ننه سابق :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» آخ اگه بارون بزنه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» یادت باشد هدیه جان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» آنقدر که تو خوبی! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» هاروارد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» سفرت خوش :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» ستایش سراسیمه سحر سوزان نگاهت :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» باد من را با خود خواهد برد :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» آنچه هستم :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» نخلستان :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» کاش گفته باشم مادرجون که دوستت دارم :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» پشتیبانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» خروش از خم چرخ چاچی بخواست :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» بوسه :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» امشب :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» هوا بوی امنیت خانه می دهد :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» روز و شب :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» تولد :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» افسانه ی سیزیف :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» حفاظ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» تحدید :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» خطوط دوست داشتنی چروکیده صورتم :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» شمشیری در دست! پاپ زن تنهاست :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» استخاره :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» دم -- بازدم. دم-- بازدم. :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» آرماگدون :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» زندگی ناعادلانه است :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» تصلب :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» دلم یک مرد می خواهد :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» تهران قشنگ گرم مهربان دوست داشتنی من! :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» گربه ها را نمی فهمم :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» ناجی :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» لبخند :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» Irich Cream :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» تین :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» گل و مهتاب و لبخند :: ۱۳۸٩/٩/٩
» Is it me you looking for :: ۱۳۸٩/٩/٦
» و شما! :: ۱۳۸٩/٩/٦
» بیمار خنده های توام بیشتر بخند! :: ۱۳۸٩/٩/٥
» جوجه ای که مرغ شد! :: ۱۳۸٩/٩/٤
» 625 :: ۱۳۸٩/٩/٤
» ماه اینجا بدر است دوباره :: ۱۳۸٩/٩/۱
» دل پیچه!!!! :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» غنیمت من :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» نفس بکش :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» طلب :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» و صدایی در دوردست مرا فرا می خواند :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» کاین غصه هم سر آید :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» در ستایش شمس الملوکیت :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» دوران :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» ثانیه :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» اگه برنگردیش :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» بهانه های کوچک خوشبختی :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» تو که زیاد دلتنگ می شوی... :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» جایی خالیست انگار :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» یکی بود :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» آهای! شماها! :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» از خونی که از خودم ریختم :: ۱۳۸٩/۸/٩
» جانم به لب :: ۱۳۸٩/۸/٩
» پاک ام :: ۱۳۸٩/۸/٩
» به شیرینی سیب :: ۱۳۸٩/۸/۸
» نقطه سر خط :: ۱۳۸٩/۸/٥
» پرنده مردنی است :: ۱۳۸٩/۸/٥
» سرمه :: ۱۳۸٩/۸/٥
» اگر دنیای انرژی ام بی دیوار باشد .... :: ۱۳۸٩/۸/٤
» برمی گردند که اما :: ۱۳۸٩/۸/۳
» از شیطانی که منم :: ۱۳۸٩/۸/۳
» حق با تو بود :: ۱۳۸٩/۸/۱
» آن روزهای نیامده :: ۱۳۸٩/۸/۱
» رخوتناک :: ۱۳۸٩/۸/۱
» قصار :: ۱۳۸٩/۸/۱
» یاور همیشه مومن :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» فردا :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» از دردی که می کشد :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» انگار قرار است بشناسمش خودم را :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» آسیبی نمی رسانم به تو، این سوگند من است :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» رمسانه :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» آب، نماد احساساته :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» شهادتین :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» فتبارک الله احسن الخالقین :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» این روزها :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» روز خود را چگونه گذراندید؟ :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» شازده کوچولو :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» خرس بزرگ تر :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» بررسی :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» آنرا که خبر شد خبری باز نیامد :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» غولی به نام ترس :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» مرزداران :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» فصل آخر :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» زندگی ام را می خواهم زندگی کنم :: ۱۳۸٩/٧/٩
» آب نمکی :: ۱۳۸٩/٧/٧
» مرسی دنیا! :: ۱۳۸٩/٧/٧
» نبودن هات :: ۱۳۸٩/٧/٤
» بعضی خیابان ها هم حتی بن بست می شوند :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» دوست تر ترانه :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» پولدارانه :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» غرغرویی :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» لبخندانه :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» سعادتمندانه :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» بچه :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» آسمان آبستن اتفاقات است :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» تعلیقی :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» انقدر تیتر گذاشتن کار سختی است! :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» خوشبختی :: ۱۳۸٩/٦/٩
» باور بودن :: ۱۳۸٩/٦/۸
» کسی بیاید!!! :: ۱۳۸٩/٦/۸
» روزی، روزگاری، فردا! :: ۱۳۸٩/٦/٧
» سرخوشانه :: ۱۳۸٩/٦/٢
» عمو قاقایی :: ۱۳۸٩/٦/٢
» بزرگ :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» برای آن روزها و آن آدم ها :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» گرما :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» یاران :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» ًQTR489 :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» به مقصد استکهلم :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» بی من :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» TWILIGHT :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» اینجا چراغی روشن است :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» بودن - شیفته (حاد!) :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» برای نگاهی که فراموشش کردم! :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» سرویس :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» هر چی آرزوی خوبه مال تو :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» بابایی :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» زمان را به سخره می گیریم :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» دعای یک کارآموز طفلک :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» آنچنان موجود شاهکاری که هستم من! :: ۱۳۸٩/٥/٧
» دختره ی لوس! :: ۱۳۸٩/٥/٦
» قدیمی تر :: ۱۳۸٩/٥/٦
» وقتی هیچ کس آنجاست :: ۱۳۸٩/٥/٥
» گفتا که رهرو است او، از راه دیگر آید :: ۱۳۸٩/٥/٥
» در چشم باد :: ۱۳۸٩/٥/٤
» لطف عالی مستدام :: ۱۳۸٩/٥/۳
» من اشتباهی هستم :: ۱۳۸٩/٥/۳
» شات :: ۱۳۸٩/٥/٢
» ما با تو دوره می کنیم همیشه هنوز را :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» با یک دل یک عالمه غصه دار :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» آقای خاص :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» هنوز :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» now a day you're gone :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» jense-akhar :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» خواندن :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» بگم ببخشید بر می گرده این فیلم از اول؟! :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» بدون استعاره :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» ای به جا مانده از دی :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» به رنگ نارنجی! :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» نیلگون :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» ۱۳۸٩/٤/۱٦ :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» انگار زندگی یک دیکته ی سراسر اشتباه است گاهی :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» دل لرزه :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» آدم ها دوست داشتنی اند! :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» عشق بازی دلم می خواهد. :: ۱۳۸٩/٤/۱۱
» PURITY :: ۱۳۸٩/٤/٩
» مخصوص با پنیر اضافه :: ۱۳۸٩/٤/٩
» خوابگاه :: ۱۳۸٩/٤/٦
» نجواهای لعنتی نصفه شبی این وجدان سر به بیداری گذاشته ی من :: ۱۳۸٩/٤/۱
» when she called me Heidi :: ۱۳۸٩/٤/۱
» صبح یک روز امتحانی :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» آفتاب :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» رنگ ها و رنگ ها :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» ارتعاش لحظه های خوشبختی :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» ۱۳۸٩/۳/۱٥ :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» امید، همه چیز است! :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» کلن به به :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» امان شهر بریده شده :: ۱۳۸٩/۳/۸
» Friday, May 28, 201 . :: ۱۳۸٩/۳/٧
» وای از شب تارم :: ۱۳۸٩/۳/٦
» celebration for ex-friends! :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» یادداشت های یک بیمار روانی! :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» گیجاویج لحظات گرگیجه آور :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» از تهی سرشار :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» دام :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» شکلات با طعم لب های تو! :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» دوست شما ارزونیتون! :: ۱۳۸٩/٢/٦
» هوای اینجا چیزی کم دارد! :: ۱۳۸٩/٢/٤
» در صبحی که می رسد :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» بیدار شب های تنهایی من :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» شبی از همین روزها :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» اطلاعیه! :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» زر- فام! :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» هی، فلانی! :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» به بهانه ی دوستی! :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» آدم ها تا ناشناسند همه با هم دوستند :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» طلایی :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» 1389 :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» زمستان 85 :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» دهم فروردین ماه :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» تق! :: ۱۳۸٩/۱/٦
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» آتش است این بانگ نای و نیست باد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» الف - به نام تو :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» این تیتر قرار بود به نام تو باشد :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» re- exchange :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» خداحافظ کودکی من! :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» Love's around you! Life's too :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» ای سکوت ای مادر فریاد ها! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» دندوناشو! :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» و هر کس سر خویش گرفت :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» عاشق اون پسر بچه ی معصوم تو عکسم! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» با تشکر از مت! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» شاید فردا! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» باز باید سرنوشت از سر نوشت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» در چشمان قاصدک :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» به یاد تمام شب های بیداری :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» آبی دریا به رنگ آسمان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» دلتنگ شدن برایت جرم نیست! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» زبان مادری :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» دلتنگانه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» چو فردا بر آید بلند آفتاب :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» تنها دو بار زندگی می کنیم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» به گمانم تو حرفی برای گفتن داشتی! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» امروز دوشنبه بود... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» انگار زندگی زیباست! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» 2010 :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» همینیه که هست! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» دل کوک :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» گناه نخستین :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» یلدا :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» تردید :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» می دانی محیا... :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» از دردی که می دانم چیست! :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» فال :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» در کنج سکوتی... غوغای تو بر پاست درونم! :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» در لحظه - 9 :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» 8 :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» باغ های کندلوس :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» پوکر :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» 2015 :: ۱۳۸۸/٩/٤
» بودن یا باشیدن؟ مسئله این است اساسی! :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» هوار - با حنجره ی دزدی! :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» روزگار سپری شده مردم سالخورده :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» 7 :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» بابک :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» j- son :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» بیمار خنده های توام :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» 50- گاهی برای خودم :: ۱۳۸۸/۸/۳
» مثلا! :: ۱۳۸۸/۸/٢
» خیال بیگاه :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» 6- بی بهانه :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» 5 :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» به یاد بیاور! :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» وقتی که نام تو بی شکل می شود حتی در معنا! :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» وقتی اساسی نخورده مستیم!!!! :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» قطره :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» هزاران خورشید تابان :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» دخترک کبریت فروش :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» گلگشت :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» هفته ی پیش... همین موقع! همان جا! :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» قسم به روز... :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» 4- نارسیسیم :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» کوهی :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» 3 - تسلسل :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» 2 :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» در میان شن و مه.... :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» Happy Birthday hedieh :: ۱۳۸۸/٧/٦
» زایش :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» در لحظه- 1 :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» آدم ها را باید با دل رها کرد... :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» آونگ :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» ز... مثل زندگی! :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» از سر خوشی! :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» در بگشای! (زمستان است) :: ۱۳۸۸/٦/٤
» پرستش :: ۱۳۸۸/٦/۱
» مشترک مورد نظر، در دسترس نمی باشد. :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» آن :: ۱۳۸۸/٥/٢۱
» هوای تازه :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» ماه، بالای سر تنهایی است :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» لبریز :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» منحنی :: ۱۳۸۸/٥/٦
» به همین سادگی :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» شریان :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» اشک ها و لبخند ها :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» ماوا :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» کلمه :: ۱۳۸۸/٤/٩
» دوسلدورف :: ۱۳۸۸/۳/۸
» بیگانه :: ۱۳۸۸/۳/٤
» طعم شیرین بوسه :: ۱۳۸۸/۳/٢
» در خشاخش برگ های پاییزی :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» پراکنده های من، تکه های تو! :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» بایستگی :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» و در آخرین روز هفته...! :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» یه سبد محبت...! :: ۱۳۸۸/٢/۱٦
» کسی که مثل هیچ کس نیست :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» تلخ، مثل عسل! :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» عاقلانه :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» به همین سادگی :: ۱۳۸۸/٢/٧
» باید دوباره دیوونه بشم. :: ۱۳۸۸/٢/٤
» برای فهیمه :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» گامی به پیش! :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» دروغ گفتن حق من است! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» سپیده :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» بودن :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» عشق یعنی باران! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» در امتداد راه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» احیا :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» اکسیداسیون :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» 10 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 9 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 8 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 7 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 6 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 5 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 4 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 3 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 2 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» 1 :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» زمزمه ای دگر... :: ۱۳۸٧/٩/٩
» و ناتوانی این دست های سیمانی.... :: ۱۳۸٧/٩/٥
» my heart will be go on! :: ۱۳۸٧/٩/٢
» دایره :: ۱۳۸٧/٩/۱
» کنعان :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» دانش گا یا دانشگاه؟! :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» BRT :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» وقتی از عشق حرف می زنیم... :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
» مرتضی :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» لعنت به من! :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
» مبهم نامه! :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
» رشادت جاذبه! :: ۱۳۸٧/۸/٧
» چرخ و فلک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تهوع! :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» هدیه :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» هان؟! :: ۱۳۸٧/٧/٢٢
» شیرین :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» کلمات :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» وزنه ای بر روح :: ۱۳۸٧/٧/٧
» tired of being :: ۱۳۸٧/٧/٦
» از خاموشی، تا فریاد :: ۱۳۸٧/٧/٥
» غنی تر از شقایق... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» بهترین خبر، همین حضور تو!.... :: ۱۳۸٧/٧/٤
» وسعت تشکیل ابرها.... :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ۱۳۸٧/٧/۱ :: ۱۳۸٧/٧/۱
» به بهانه ی جشن ماه! :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» جنایت و مکافات :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» قهقهه ی سکوت :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» چه سبزم... :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» چهار دیواری، اختیاری! :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» می رم همراه کولی های آواره! :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» بمان! وبگو چرا :: ۱۳۸٧/٦/٧
» اکنون :: ۱۳۸٧/٦/٤
» ولعنت ابدی بر فردا :: ۱۳۸٧/٦/٢
» ۱۳۸٧/٥/۱٠ :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» ۱۳۸٧/٤/۱۸ :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» اینجا تهران است.... صدای من را از پلی تکنیک می شنوید :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» ۱۳۸٧/۳/۱٠ :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» blast (again) 0 :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» داداشی :: ۱۳۸٧/٢/٢٧
» ! :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» با تو! تا همیشه! :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» من و تو! :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
» دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» ۱۳۸٧/٢/۱٤ :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» برگرد.... :: ۱۳۸٧/٢/٤
» هدیه ها! :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» ۱۳۸٧/۱/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» به نام آٍینده! :: ۱۳۸٧/۱/۱٧
» زندگی از سر خط! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» نیازی به تیتر نیست :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» ×××× :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» برای من باش! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٦/۱۱/۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» بچه ها :: ۱۳۸٦/٩/٥
» ۱۳۸٦/۸/٢٩ :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» عشق نخست :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» عاشق باشیم! :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» و باز ۷ مهر :: ۱۳۸٦/٧/٤
» ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» سلام! :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» جدیدا! :: ۱۳۸٦/٢/۸
» و دوباره من! :: ۱۳۸٦/٢/۳
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» شب آُفتابی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» کجایی؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» مشروطی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» سینا :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» من صورتیه رو می خوام! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
» بازی یلدا :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» بین پیله ی فراموشی :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» اون روزا :: ۱۳۸٥/٩/۳
» ۱۳۸٥/۸/٢٧ :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» قشنگ ترین سوغاتیه, غبار پیراهن تو!! :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
» ۱۳۸٥/٧/٢۸ :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» به نام نو :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» برای پرواز، فقط دو بال کافی نیست :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
» تولد! :: ۱۳۸٥/٧/٧
» تشکرنامه :: ۱۳۸٥/٧/٦
» صبحگانه :: ۱۳۸٥/٧/٥
» بچرخ تا بچرخیم :: ۱۳۸٥/٧/۱
» D: :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» شرمنده دوستان :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
» ببین، بشنو، زانو بزن، پرستش کن! :: ۱۳۸٥/٦/٦
» تفکر :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» و تو دیگه نیستی! :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
» دارم پرواز می کنم! :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
» برد! :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» هو الباقی :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» من! :: ۱۳۸٥/٥/٥
» ۱۳۸٥/٥/۱ :: ۱۳۸٥/٥/۱
» و کلام آخر :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» پانزده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» چهارده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» سیزده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» دوازده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» یازده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ده :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» نه :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» هشت :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» هفت :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» شش :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» پنج :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» چهار!‌ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» دو :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» یک :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» جنس آخر :: ۱۳۸٥/۳/۱٤
» مازوخیسم :: ۱۳۸٥/۳/٩
» ۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
» از مصدر باختن :: ۱۳۸٥/٢/٥
» چشمان باز بسته :: ۱۳۸٥/۱/٢٩
» رخوت :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» رد پای مرگ :: ۱۳۸٥/۱/٢٥
» پر پرواز :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» رویای سبز :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» بز بز قندی - ۲ :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» روزانه-۴ :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» روزانه-۳ :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» زیبایی :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» عصیان :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» چرند و پرند :: ۱۳۸٥/۱/۸
» گانه ی اول: کانون خانواده :: ۱۳۸٥/۱/۱
» نیمه تمام... :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۳
» بزبز قندی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٥
» متشکرم! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» tamally maak :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٤/۱٢/۸ :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» هنوز عنوان ندارد :: ۱۳۸٤/۱٢/٤
» پراکنده های ۲ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» نقطه. :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ویکنت دو نیم شده؟؟؟؟ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
» نه تو تنها نیستی :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
» برای هدیه و شاید برای همه :: ۱۳۸٤/۱٠/۳٠
» یوووگی! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
» سکوت :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
» بیا دوباره نگاه کن! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
» خودکار خوب :: ۱۳۸٤/٩/٢٥
» ما سالهاست مرده ایم... :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
» لعنتی :: ۱۳۸٤/٩/٧
» کاش بر می گشتم.. :: ۱۳۸٤/٩/٢
» ۱۳۸٤/۸/٢٩ :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» من وجود خویش را گم کرده ام... :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ...... :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
» مرتد :: ۱۳۸٤/۸/٥
» i can fly! :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» خوشست خلوت اگر... :: ۱۳۸٤/٧/۸
» یا هو :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
» به همه ی کوزه های شکسته :: ۱۳۸٤/٦/۱۸
» به خاطر یک مشت کتاب! :: ۱۳۸٤/٦/۱۱
» نوستالوژی من :: ۱۳۸٤/٦/٤
» آسمان مال من است! :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» خزان :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
» نمی دونم چه تیتری خوبه! :: ۱۳۸٤/٥/۱٩
» خیز و با من، نغمه ی تازه سر کن! :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
» .....!!! :: ۱۳۸٤/٥/٧
» م ن ج ل ا ب :: ۱۳۸٤/٥/۱
» تولد تولد تولدت مبارک! :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» آخرین سخن امسال...! :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
» کنکور خاکستری! :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» چه خوشگل شدی امشب! :: ۱۳۸٤/٤/٧
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» ندونستم!؟ :: ۱۳۸٤/۳/٧
» دعا کن نره امشب... :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» لا لا لا لا دیگه بسه گل لاله. :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
» اینم یه جور از من! :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» ۱۳۸٤/۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱/٢٥
» s.o.s :: ۱۳۸٤/۱/٧
» ۱۳۸٤/۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱/٤
» آرووم آرووم آرووم... :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
» حمد و سپاس خدای.... :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» اهل طاعونی این قبیله ی مشرقی ام... :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٠
» یاد نامه ای کوتاه برای عاطفه... :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٦
» یه بار دیگه! :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۳
» ۱۳۸۳/۱٠/٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
» همه یار دارن و بی یار ماییم... :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
» فوری........ :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
» و من باز در خود فرو می دوم.... :: ۱۳۸۳/٩/٦
» به ایرانم، ایران جاودان.. :: ۱۳۸۳/٩/٥
» جرعه ای برای تو... :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» شاید وقتی دیگر... :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
» چرا من؟؟؟ :: ۱۳۸۳/۸/٥
» توضیح :: ۱۳۸۳/٦/۱٥
» چرا؟؟؟ :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
» فاجعه :: ۱۳۸۳/٥/۱۸
» چه فراموشی سنگینی.... :: ۱۳۸۳/٥/۸
» افسوس :: ۱۳۸۳/٥/٢
» من خسته ام... :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
» من یا او؟؟؟ :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
» بر او ببخشایید :: ۱۳۸۳/٤/٢۱