در بهشت اکنون!

بر او ببخشایید

بر او ببخشایید

بر او که بیهوده میپنداشت حق زیستن دارد...

و بر من ببخشایید....

که می اندیشیدم آنقدر قدرت دارم

که حق از کف رفته اش را

بر او باز گردانم....

و بر هر دوی ما ببخشایید

که در این زمانه زن متولد شدیم.....

دوازدهم مهر هشتاد و نه: بر او ببخشایید.

   + هاش ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٤/٢۱
comment نظرات ()