در بهشت اکنون!

من یا او؟؟؟

سوار تاکسی شدم. نمی دونم چرا؟ مگه دفعه ی اولم بود؟ نمی دونم!!! خندم گرفت از موج پسر های مو بلندی که با افتخار تو خیابون قدم می زدند. نه! حق نداشتم بهشون بخندم! چرا؟؟؟ چون به عنوان یه دختر موهام از حد استاندارد!(بد نیست به مجلس بگند چنین چیزی تصویب کنن! مثل افغانستان!) کوتاه تره! موهای ژل زده ی من فقط ۵ سانته! و به نظر بقیه عجیبه!!!!

من عجیبم یا....؟

   + هاش ; ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٤/٢٤
comment نظرات ()