در بهشت اکنون!

بیگانه

خستگی، شاید فقط به معنی این باشد که نیاز به دست آویزی از دنیای قدیمت باشد برای آرامش یافتن!

مثل کمتر از یک ساعت دیدن چهره ی پدر!

- و این، بزرگترین درد بزرگ شدن است. اینکه کسی باور نکند که هنوز، برای دیدن یک خواب آرام بی رویا، نیاز داری قبل از خوابیدن، از صمیم قلب بشنوی: شب بخیر!

آرزوی خواب خوش، بوسه ی لطیف محبت و دنیایی از آرامش خواب!

   + هاش ; ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۳/٤
comment نظرات ()