در بهشت اکنون!

مشترک مورد نظر، در دسترس نمی باشد.

در دسترس نیست این روزها. مشترک مورد نظر را می گویم. در دسترس نیست و نیست کلا انگار. در دسترس نیست و نیست...

* نیستم. همین. برای یافتنم، یا میل بزنید و یا زنگ...

پ.ن: اینجا، انگار اصلا بخشی از زمین نیست. فراموش کرده بودم امنیت سرشار خانه را. به یاد می سپارم اینبار.لحظه های آخر بودنم را... خانه ی بعدی، تنها برای خودم....

چقدر جای همه خالی است!

   + هاش ; ۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٢۸
comment نظرات ()