در بهشت اکنون!

3 - تسلسل

دنیا زیباست

چون تو هستی

یا چون تو هستی

دنیا این چنین زیباست؟

* می خوام خودم رو عادت بدم به منظم تر بودن. حتی برای نوشتن. یا حتی برای بیان کلامی دگرگونه - مانند.

متن ها تغییر می کنند.

من هم....

* خوبم. و به شدت آرام. طوفان وجودم انگار آرام گرفته.

   + هاش ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٤
comment نظرات ()