در بهشت اکنون!

هفته ی پیش... همین موقع! همان جا!

بیست سالگی ام را

      همین هفته ی پیش فروختم

           به یک ساعت و

       یک مشت خرت و پرت

چه مزه ی ملسی!

شیرینی کیک و

                    تلخی عمر...

* اسم شاعر رو متاسفانه فراموش کردم.

   + هاش ; ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٧
comment نظرات ()