در بهشت اکنون!


در بهشت من
هاش

درباره :
صفحه نخست
تماس با نویسنده
عناوین مطالب وبلاگ
اضافه به علاقمندی ها
صفحه خانگی شود

دسته بندی
()

آرشیو
شهریور ٩٦
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳


می خوانم
تلخ، مثل عسل
درد در چشم چپ
محیا بانو
یادداشت ها
نقطه سر خط
ولوج
نیلوفر و بودنش
در کنار رودخانه (مهبد)
نوشی و جوجه هایش
شاتوت
خجسته
از بهشت تا بهشت
روشنان
نا گفته هایی از جنس سکوت
قوزک پای چپ یک زرّافه‌ی ایده‌آلیست که در یک عصر پاییزی سیگارش تمام شده می‌خارد
فرشته های زندگی
پوتشكا (معين)
راهی
خبرنگار مرد (امير)
نقش پرنيان (سميرا)
تقویم باطله
same old fears
و اگر نمرده باشند
دهل (رضا و بهروز)
فرصتی برای خودم
قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ict
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
  rss 2.0  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

دخترک کبریت فروش

آقا!

ببخشید!

بوسه ی من پیش شما جا نمانده؟

گمش کرده ام چند روزی است...

پانزده روز است بوسه ام گم شده*

اقا!

ببخشید!

بوسه ی من روی لب های شما جا نمانده؟

بوسه ام کوچک بود

گرم بود

و نجیب

بوسه ام، به شدت لطافت دستان شما را تداعی می کرد

آقا! ببخشید!

بوسه ام روی لب های شما جا نمانده؟

شیطنت کرد! می دانم

نباید می رفت.

گفتم تنها گم می شود

اما نمی دانم هوس چه کرد

شیرینی لب هایتان

طعم ناب لبخندتان

یا ابریشم - گون دلپذیر پوستتان

آقا! بوسه ام پیش شما جا نمانده؟

آخر قرمز لب هایت بوی آشنای بوسه ی من را دارند

آنجا! نگاه کن! کمی بالاتر، روی گونه ات، رد پای بوسه ی من جا مانده

آنجا تَرَک

روی پلک چشمت- وقتی نرم به هم می آید-

آن اگر بوسه ی من نباشد، پس بگو چیست؟

آقا!

بوسه ام پیش شما جا نمانده؟

می دانم آنجاست!

آقا... بوسه ام لطفا!

نه!

پَسَش نمی خواهم بگیرم.

فقط خواستم بگویم

حواست باشد!

بوسه ام می میرد اگر تمدید نشود هر روز

غریب است آخر پیش شما

و می دانی که!

غریب، می میرد بدون ملاقات دوست

خواستم بگویم

فقط خودم باید تمدیدش کنم تا جان بگیرد

خواستم بگویم...

خواستم بگویم

اگر خواستی بوسه ام را دیگر نخواهی

تنها همانطور که آمده

برش گردان

آقا!

ببخشید!

بوسه ام پیش شما جا نمانده؟

مانده؟

آقا!

لطفا

مواظب بوسه ام باش....

* سراغ بوسه را گرفتن، فکر کنم تنها با اعداد پنج و پانزده و بیست و پنج معنا می یابد. عدد، کاملا تزئینی است!

...