در بهشت اکنون!

روزگار سپری شده مردم سالخورده

شب امتحان، شبی نیست که باید درس خواند

شبی است که به یاد می آوری که چقدر خوب می شد زمان رو به عقب بر می گشت

که رد می شد از این روزها

و یا رو به جلو می رفت

می برد این روزها را سنگینی خاطره ها

شب امتحان، شبی است که دلتنگش می شوی.

بعد از مدت ها

بعد از مدت ها

بعد از

        مدت ها!

   + هاش ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٩
comment نظرات ()