در بهشت اکنون!

تنها دو بار زندگی می کنیم

نزدیک شش صبحه. تا الان داشتم فیلم می دیدم

و تشکر می کردم با هر دقیقه ی فیلم از اینکه انقدر کمک کردی به پیشرفتم. از اینکه این همه بهتر می فهمم چیزی رو که قبلا اصلا نمی فهمیدم...

نزدیک شش ماهه. سیر جدید سعودم. سیری که سرشار از آرامش بوده. سیری که سرشار از خوبی بوده. سرشار از پیشرفت بوده. و من چقدر شادم بابت این. بابت تو. بابت بهبود. چقدر شاکرم و خوشبخت و ممنون!

چه آرزوی کوچکی شاید!

که هر روز برای بودنت، تشکر کنم!

برای طعم و دلیل تازه ی بودنم

   + هاش ; ٤:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
comment نظرات ()