در بهشت اکنون!

به خاطر یک مشت کتاب!

باورم نمی شه. نه! ممکن نیست.... اینجا؟

- الناز خجالت بکش! مگه چقدره؟

حالا خودم هم باید خجالت بکشم!

رتبه ی ۱۴. آره! فقط همین! رتبه ی چهارده برای کنکور ۸۵.

خیلی بدم میاد اما منم باید بگم که تا یک سال وبلاگ نویسی تعطیل.... نه! یعنی تعلیق! نمی دونم باز هم می نویسم یا نه. اما می دونم برام ننوشتن کشنده است! اینجا یکی از خونه های منه....

میام اما دیر.... رتبه ی ۱۴ و هزار تا دردسر!

*شرمنده! نمی شه! من هستم.... هنوز هستم... تو رگ های من شعر سرخی نیست که از رفتن باشه! به جاش حس خوب موندنه! هستمت. تا آخر آخر بودنت...

   + هاش ; ٦:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱۱
comment نظرات ()