در بهشت اکنون!

رنگ ها و رنگ ها

روزهایی که "بابا" می آد و با هم خیابون ها رو متر می کنیم

وقت هایی که با هم حرف می زنیم و از حضور هم شادیم و می خندیم

وقت هایی که جایی دعوتیم و هستیم هر دو، و تکمیل می کنیم جمله های نصفه ی هم رو، که کامل می کنیم هم رو.

وقت هایی که "مامان" هم هست،

وقت هایی که همه به چشم خوشبخت ترین خانواده ها نگاهمون می کنن،

وقت هایی که بهترین و زیباترین کلمات و حالاتمون رو برای هم دیگه نگه می داریم

وقت هایی که "با هم" هستیم - یک خانواده ی شیرین-

وقت هایی که نگاه حسرت زده ی بقیه بهمون خیره می شه،

وقت هایی که...

وقت هایی یه که من با بند بند وجودم خوشبختی،‌خوشی و سرمستی رو حس می کنم.

من دو گنج گرانبها دارم!‌

بی نهایت ارزشمند!

   + هاش ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱۸
comment نظرات ()