در بهشت اکنون!

خواندن

قشنگ ترین لذت زندگی ام است

* آهنگ خواندن! نه کتاب!

پ.ن:

بعد گوشیم می ره روی اسکرین سیور، عکس تو می یاد و عکس من. با خنده ی من، کاملا تا بناگوش! و لبخند تو، که خط لبخندت را برجسته کرده حسابی!

و گل هایی که قاب گرفته اندت تو را....

پ.ن. تر: آخی! دلم حتی برای دوست حذف شده از عکست هم تنگه!

   + هاش ; ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٥
comment نظرات ()