در بهشت اکنون!

اینجا چراغی روشن است

بعد من اینجا نشسته ام

آهنگ قشنگ قشنگی که نمی دانم از کیست - و مهمانی خالی موسیقی است تنها-

پخش می شود برایم.

بعد من اینجا نشسته ام....

چشم می دوزم به چراغی که نشاندهنده ی توست.

که یعنی تو هستی

که یعنی نشسته ای پشت کامپیوترت شاید

که پایت را انداخته ای روی هم شاید -و گذاشتی شان روی میزت-

که فیلم می بینی شاید

یا نه

نشسته ای روی تختت

لپ تاپت را بغل زده ای تو

فیلم می بینی تو

وب گردی می کنی حتی

یا بعضی وقت ها چت!

جایی نشسته ای!

آنجا، چراغ اسم من روشن است...

   + هاش ; ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٩
comment نظرات ()