در بهشت اکنون!


در بهشت من
هاش

درباره :
صفحه نخست
تماس با نویسنده
عناوین مطالب وبلاگ
اضافه به علاقمندی ها
صفحه خانگی شود

دسته بندی
()

آرشیو
شهریور ٩٦
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳


می خوانم
تلخ، مثل عسل
درد در چشم چپ
محیا بانو
یادداشت ها
نقطه سر خط
ولوج
نیلوفر و بودنش
در کنار رودخانه (مهبد)
نوشی و جوجه هایش
شاتوت
خجسته
از بهشت تا بهشت
روشنان
نا گفته هایی از جنس سکوت
قوزک پای چپ یک زرّافه‌ی ایده‌آلیست که در یک عصر پاییزی سیگارش تمام شده می‌خارد
فرشته های زندگی
پوتشكا (معين)
راهی
خبرنگار مرد (امير)
نقش پرنيان (سميرا)
تقویم باطله
same old fears
و اگر نمرده باشند
دهل (رضا و بهروز)
فرصتی برای خودم
قالب وبلاگ
اخبار ايران
اخبار ict
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
  rss 2.0  لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

بیا دوباره نگاه کن!

بذار وجود تو هم مثل سنگ هایی بشه که در یک بنای محکم به کار رفته.

اگر ثروت تو نتواند برایت آرامش بیاورد چه ارزشی دارد . وقتی هموطنانت گرسنه اند.

ببخش تا خود نیز بخشیده شوی آنگاه به سادگی زندگی کن.

بخشندگان بخشیده خواهند شد. زیرا بخشایش به آنها هم می رسد. صلح طلبان آمرزیده خواهند شد زیرا آنها فرزندان خدایند.

همه ی ما در نظر خدا فقیر هستیم.

دیگه دنبال این نیستم که کسی من رو بفهمه. می خوام بفهمم. دیگه دنبال این نیستم که کسی دوستم داشته باشه. می خوام دوست داشته باشم.

یه نفر هست که به من کمک کنه. یه نفر هست. باید باشه.

گنج خودتون رو اینجا پنهان نکنید...... به دنبال گنج آسمانی باشید.

هیچ کس نمی تونه برده ی دو ارباب باشه.

پرنده ها موجودات بی نیازی هستن.

ما هم می تونیم مثل پرنده ها باشیم وقتی که به کم قانع باشیم.

فقط در روبرو شدن با گناه مطلق فراموش می کنیم معصومیت مطلق چیه.

فیلم قدیس فرانچسکو

*وسط فیلم شدید یاد این متن افتادم....

--------------------------------------------------------------------------------

جلوی آینه وایستادم. به چشمم زل زدم و به جوشش اشک نگاه کردم...

--------------------------------------------------------------------------------

از وقتی گریستن دوباره رو یاد گرفتم خواب هام آشفته شدن.... نمی دونم از دوباره گریستن و دوباره خواب دیدن چه حسی باید داشته باشم....

-------------------------------------------------------------------------------

شب یلدا قرار بود آفتاب متولد بشه. امید زیادی هم بود... اما فردای یلدا همچنان ظلمت ادامه داشت. هر چند از نوعی دیگه.... همه ی بند ها رو پاره کردم. حالا فقط خودم موندم و خودم و خواب ها و چشمی که جدیدا زیادی بارونی می شه. شب یلدا هم رفت. و خورشیدی که من منتظرش بودم نیومد....

دیگه منتظر هیچ انسانی نیستم.... کاش حرفم راست باشه!

...