در بهشت اکنون!

دختر جان شیرینم

به بابا و خواهری که نگاه می کنم

کیف می کنم از تفاوت سنی بیست و پنج ساله شان

یعنی می فهمند هم را

هم پای هم می روند می دوند

یعنی خاطرات یکجور تر و همسن تر دارند

به تقویم که نگاه می کنم

حسرت می خورم کمی!

شانس اختلاف سنی بیست و پنج سال را با دخترم از دست دادم دیگر!

باید روی همان سی و دو سال بیشتر فکر کنم!!!!

   + هاش ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
comment نظرات ()