در بهشت اکنون!

چرا؟؟؟

آره! آره! اون یه پسره! غریزه ی جنسیش باعث شده به من دختر تیکه بندازه!

آره! آره! اون یه بزرگتره! از نسل پیش! از رفتار من دلگیره که هر چیزی از دهنش در میاد...

نه! نه! تو یه دختری! تنها به جرم تهرانی بودن در شهرستان تو...

من که با تو کاری نداشتم؟؟؟ هموطن عزیز همدانیم... پس چرا؟؟؟

   + هاش ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٥/٢٧
comment نظرات ()