در بهشت اکنون!

علی

هر چیز آیینی دارد

مثل رفتن که آیینش، خداحافظ گفتن است. در آغوش کشیدن است. هم پای هم اشک ریختن است. دست تکان دادن حتی. چشم دوختن به هواپیما که چطور می پرد...

برادری ام... رسم رفتن اینطور نبود... اینطور نبود

   + هاش ; ۳:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٦
comment نظرات ()