مسخ شدم برای مرتب کردن خونه. هی می نویسم که باید فلان وسیله رو فلان طور جمع کنی و حالا نوبت گام بعدیه و در عمل، حجم زندگی که باید جا به جا شه انقدر از حجم وسایل بیشتره که حس فلج بودن می کنم.

دستام بوی شوینده میده. خونه بوی رفتن. تنم؟ بدنم تا به صبح با کابوس مردن تاب می خورد. 

/ 0 نظر / 146 بازدید