گفتم بهت که هر شب بهم زنگ بزن و شب بخیر بگو.

گفتم وقتی زنگ نمی زنی، شب ها خیلی سخت خوابم می بره.

گفتی عادت می کنی.

الان بیشتر از ١ ماه و ۵ روزه که شب ها بدون شنیدن صدات می خوابم.

بدون شب بخیر!

باورش سخته! حتی برای خودم.

اما الان یه ماهی می شه که شب ها خیلی بد خوابم می بره.

یه ماهی می شه که نمی تونم درست بخوابم....

یک ماهه که قبل از خواب تا یک ساعت توی جام غلت می زنم....

راستی! گفته بودم چقدر جات خالیه؟

/ 0 نظر / 7 بازدید