دخترک، در اتاق کوچک سردش نشسته، حتما دارد درس می خواند. استتوس که دروغ نمی گوید.

من... دلم آن سوی مرزهاست.

/ 0 نظر / 3 بازدید