بدون استعاره

احسان اولی سه سال و یکی دو ماه پیش مرد

گندترین حس دنیا بود اون روز

گند ترین حس دنیا

تمام عکس هایی که ازش داشتم رو چند ماه پیش زدم روی سی دی

تمام سی دی های عکسم گم شده توی اسباب کشی هفته ی پیش

نمی دونم،‌ شاید حق همین باشه

اما دلم براش تنگ می شه، دلم براش تنگ شده!

پ.ن:

انگار یک بار دیگه از دستش دادم.

باز هم پ.ن:

یعنی این متن یعنی گور بابای تمام اون سه سال عکس دانشگاهم که یه جا گم شده!

/ 1 نظر / 3 بازدید