آن روزهای نیامده

امیدوارم بیست سال دیگر که به این روزهایم نگاه می کنم به جای دختر خسته ی ضربه خورده ی تنها، به جای کاخ ویران شده، آرامش را بتوانم که ببینم.

امیدوارم بیست سال دیگر نگاه قشنگ تری نسبت به الانم نسبت به بیست سال پیشم داشته باشم.

امیدوارم چهل و دو سالگی ام متفاوت از دو سالگی و بیست و دو سالگی ام باشد.

امیدوار ترم که بیست و دو سالگی ام تغییر کند البته!

/ 1 نظر / 3 بازدید
محیا

هدیه! از خودت خبری بده [خنثی]