فریبا

یک داستانی هست که خیلی وقت پیش شنیده بودم....

داستان می گفت که انسان ها، در هنگام راه رفتن، به چپ و یا راست منحرف می شوند. نه چون می خواهند فقط. چون شیب دارد انگشتان پا. چون منحرف می کند آنها را قدم هایشان. اینکه شصت پا از بقیه ی انگشتان بلند تر است و به ترتیب کوتاه می شوند بقیه، دلیلی است که بر روی هر پا که زیاده از حد راه بروی، به سمت همان سمت کشیده شوی. تکیه ات به هر سمتی که بیشتر باشد...

داستان می گفت هستند اما انسان هایی که متمایز هستند. هستند کسانی که گام هایشان را با طمائنینه ی بیشتری برمیدارند. کسانی که مستقیم راه می روند. نه به سمت راست منحرف می شوند در مسیرشان و نه به سمت چپ. مستقیم در مسیرشان راه می روند و محکم تر است تکیه گاهشان. میانه رو تر هم هستند.

یک افسانه هست که می گوید انسان هایی که انگشت دوم پایشان بلند تر از شصت است، در قدم استوار ترند. تکیه گاه محکم تری هستند و تکیه گاه محکم تری دارند...

/ 2 نظر / 5 بازدید
فریبا

هدیه یک افسانه ای هم هست که میگه زن هایی که انگشت دوم پاشون از شصت پاشون بلندتره زبونشون سر شوهرشون درازه[شیطان] توجهت به اطرافت و به جزئیات قابل تحسینه. و این که می تونی بر اساس جزئیات ساده داستان سرایی کنی. به نظرم تو هیچوقت بابت کهن الگوی خالق نباید نگرانی داشته باشی [ماچ]

رزگار

:) من انگشت دومم بزرگتره ها. فک کن نصفه شبی چراغ قوه گوشی رو زدم پامو ببینم ای بابا ...