با تشکر از مت!

ببین عزیزم!

هیچ کس نه! تو شاهد باش!

این من نبودم که گفتم می خواهم با تو بودن را

من هیچ نگفتم

هیچ نکردم

فقط به خوش مزگی هایی که در مورد با هم بودنمان می گویند

با صدایی بلند تر از همیشه خندیدم!

خدا را چه دیدی!

شاید حق با آنها بوده و من ندیدم!!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
محیا

حق با مت بوده[چشمک]

طلايه

ما هر دو مي خنديم!!يعني با هم،" به هم" مي خنديم!!!