3

مثلا تو بروی طبقه دوم شهر کتاب پارک ساعی

از پله ها که رفتی، شش قدم بروی، قفسه ی سوم، آن مجموعه کتاب چهارتایی که اسمش جادو است و انگلیسی است را برایم بخری

بعد من چشم هایم گرد شود که از کجا می دانستی؟؟؟ از کجا می دانستی؟؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
رند تبریزی

از آنجایی که یک دل هستید از همانجا می دانسته است ، از همانجا می دانسته است...