تردید

در برزخ زندگی کردن، یعنی این روزهای من

به کلامی، به قعر دوزخ بروی

و به اشارتی، به فتوحت بهشت نائل شوی!

/ 2 نظر / 6 بازدید
زی زی

حسین بیشتر از آب تشنه ی لب بیک بود اما افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند درود[بغل] کوتاه اما بینهایت عمیق و زیبا[دست][تایید] منم آپم حتما بیا

محیا

بنده هم این روزها حال شما را دارم بانو، گرچه قول داده ام که بهتر باشم ...