آداب دارد تبریک گفتن هم!

برای تبریک گفتن،

باید طرف را گرم در آغوش بفشاری که تمام استخوان و گوشت و پوست بیست و سه ساله اش به درد بیاید

پیام و نامه و اینها، همه بهانه....

/ 5 نظر / 5 بازدید
سرونازشیراز

[گل][گل][گل][گل][قلب] [گل][گل][گل][ماچ] [گل][گل][قلب] [گل][ماچ] [بغل]

شفق

مرسی !!! دردم هم اومد !!!! [گل][قلب][ماچ]

گلچهره

ای بابا دوست عزیز هنوزم که آمار سایتت پایینه.آهان !هنوز سه شنبه نشده[نیشخند] هدیه خوب مینویسیااااا[گل]

محمد

ماهی هدیه...ماه