8

زیر هجوم دوست داشتن، خوابم نمی بره!

-----

دیگر شراب هم

جز تا کنار بستر خوابم نمی برد....

/ 3 نظر / 3 بازدید
محیا

تو گرم سخن و گفتن و از جام نگاهت من مست چنانم که شنفتن نتوانم ای چشم سخنگو تو بشنو ز نگاهم دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

محیا

منم خوابم نمیبره اما دقیقا نمیدونم زیر هجوم چی!!![زبان]