بچه

یه حس گندی بهم می گه اگه تمام تلاش ما توی این زندگی فقط توی تلاش برای بقای نسل - پیدا کردن بهترین شخص برای گرفتن نیم دیگری از ژن ها ازش - باشه، اون وقت چی؟

/ 0 نظر / 4 بازدید