قحطی

بیچاره دلم

نشسته

خودش را گرفته

توی کاپشن گرمم خودش را جمع کرده

هی دارم اشک می ریزد

هی دارد اشک می ریزد

هی دارد فکر می کند چرا هیچ کس را آنقدر ندارد که بیاید از پیش من ببردش چند ساعتی هم که شده

که گریه کند

که نرم کندش

که آنقدر قابل بداندش دلم که باهاش صحبت کند

که آنقدر قدیمی باشد که هنوز در دسترسم باشد

که آنقدر جدید باشد که رسیده شده باشد برایم

بیچاره دلم

بیچاره دلم

/ 4 نظر / 5 بازدید
هدیه

ما دوستش داریم کمی اعتماد کند منت بگذارد همه جور هستیم پا در رکاب تو یه باطری با قابلیته شارژی که از بهترین نوعه و خراب نمیشه یادت نره هدیه

گلچهره

چند بارامید بستی و دام برنهادی تا دستی یاری دهنده کلمه ای مهر آمیز نوازشی یا گوشی شنوا به چنگ آری؟ چند بار دامت را تهی یافتی؟ از پای منشین آماده شو! که دیگر بار و دیگر بار دام باز گستری...

گلچهره

به هر حال همه چیز زندگی یک جورایی دام است... جنگجویی و ویرانگری می خواهد برای خلاصی از این دام ها ...