عاشق اون پسر بچه ی معصوم تو عکسم!

می ترسم از روزی که

انقدر بزرگ شوی

که حتی در رویاهایم هم جای نگیری!

آخر فکر کن!

جناب آقای دکتر "تو"!

ابهت بعضی چیزها، قبل از موعود هم می کشد من را!

/ 2 نظر / 6 بازدید
محیا

من نفمیدم این پستتو [سوال]

محیا

یعنی دکتر ها اینقدر ابهت دارند؟ نفس نفس های بریده ی این ماه های اخیر من از همین است؟؟؟