تین

می ترسم از روزی که تمام رودخانه های جوان خروشان، رود بزرگ آرام شوند

که آرام بگیرند

که آرام بگیرم...

پی نوشت: آرام تر بگیرم

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطمه

رود بزرگ آرام که ترس نداره رود بزرگ آرام پوست کلفته

محمد

نترس...آرام نمی گیرد!