نقطه سر خط

آدم ها متفاوت اند ها

دیدنشان هم همه جوره کیف دارد. همه جوره. اصلا لذت زندگی دیدن همین آدم هاست. همین است دیگر!

وبلاگ اما، به مثابه لذتی - بسیار غیر مشروع تر از هر آنچه به ذهن خدایگان آمده - عمل می کند که فرای مرزهای وجودی انسان ها را به پیوند می رساند.

راستش دوست تر دارم وبلاگش را نسبت به بقیه ی خواندنی هایم. خیلی بیشتر.

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

چقدر تو بعضی وقت ها حرفات درسته آخه!