آرکتایپ معصوم یا بچه ننه سابق

راست می گفت امیر

آنهایی که آرکتایپ معصوم دارند، هی همش اژدها که می بینند، چشمانشان را می بندند. هی همش بار مسئولیت زندگی شان را نمی پذیرند. هی همش فقط خوبی می بینند و بدی که پیش می آید، یک جوری شان می شود

راست می گوید امیر

شده ام شبیه یک بچه ی تخس ترسیده ی گند اخلاق که موقعیتش را دوست ندارد و دلش می خواهد بنشیند، دست روی دست بگذارد و بقیه جهانش را درست کنند برایش

الان همان بچه به درد نخوره شده ام اصلا!

پی نوشت: که هیچ چیز زندگی اش را دوست ندارد!

/ 3 نظر / 7 بازدید
محمد

ما رو که دوست دارد؟! ندارد؟!

چه حس لعنتی آَشنایی!! ولی نه از مرحله هم می گذارم و می گذرم