آخرش، میبینی که همه چیز شبیه داستان های فرهادی بود: پر از آدم های نه خوب و نه بد و سر تا به پا خاکستری.

/ 0 نظر / 11 بازدید