و در آخرین روز هفته...!

"... آخرین پروانه ی کم جان در دلت نفس نفس می زند. میمیرد..."

سال ها بود که می گفتم. که اگر همان بود که می خواستم،‌همان می شدم که بایسته بود.

تا به حال تب کردی؟ داغ داغ داغ. با سری پر هذیان. که بگویی آنچه را که فقط برای خود داری و مجال تقسیم با کسی نیست....

تغییر می دهم خودم را. با تک تک کلمات آشفته ام. هذیانی ام این روزها بسیار....!

"قوزک پای چپ یک زرّافه‌ی ایده‌آلیست که در یک عصر پاییزی سیگارش تمام شده می‌خارد "، "خرها عمر دراز دارند" و " اگر نمرده باشند" امشب بهشتیم کردن. چه هوایی داره بهشت اکنون!

با همه ی وجودم زنده بودنم رو احساس می کنم! م نبه طرز غریبی خوشبختم.

* همه چیز دارم. به همون اندازه ای که نیاز دارم. و بیشتر بدست می آرم. چون لایقم.

** عمر این بلاست زدن هاش هم تموم می شه.

"من اگر پروانه بودم کل عمرم به اندازه ی یک عید هم می توانست نباشد..."

چه خوبم!!!

پ.ن: هذیان!!!!

/ 4 نظر / 3 بازدید
بهترین‌ها

شما لایق بهترینها هستید ما تعبیر رویای فردای دیروز شماییم. منتظرتان خواهیم ماند ...... www.EL2Ra2.com

Nima

gashang bud ,amma shayadam gashangtar! inam bad nis,tu page e mane.khstin bebinin. http://blog.360.yahoo.com/blog-8lACJPE_cquBgs4ubvHwdJ8QhQpe

جاآدمی

من می شناسمت؟ تو منو می شناسی؟ من کی ام؟

جاآدمی

به هر حال... شادم کردی. ممنون.