ضد ارزش

قلبه

تخت که نیست

فقط جای یه نفر رو داشته باشه

/ 3 نظر / 3 بازدید
آزاد

رویای تو به تنهایی فقط یک رویا است ، رویایی که تو با دیگران می بینی ، واقعیت است . جان لنون چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

نگار

چی بگم والا!!!![سوال]