نازیباست

آن لحظه که نگاه می کنم

و می بینم

در آستانه ای

و در حال رفته شدن...

/ 4 نظر / 3 بازدید
شفق

شاید بد نباشه ها ! :×

پــانـــدول

دوست خوب داری ادبیات جدید میسازی؟ در حال رفته شدن.....؟؟؟[سوال]

گلچهره

در حال رفته شدن... ترکیب قشنگی بود[گل]

فاطمه

سلام آبجی ! دلم تنگ شده واست ....