سفارشی از کاتالوگ

آدم ها، قبل از اینکه بفهمی، سُر می خورند لای زندگی ات. بعضی وقت ها انقدر طوفانی می آیند که نمی فهمی چطور نشستی پای ایمیل ات، دائما چک کردی اش و به دقیقه، آخرین ایمیل دریافتی ات را خواندی و جواب دادی. نمی فهمی چطور از دینگ ِ جی تاک می لرزی. نمی فهمی چطور وسط ِ سایت ِ دانشکده ی جدی برق، از ته دل می خندی و امید هم داری که کسی آن طرف خط به حرف هایت بخندد.

آدم ها، قبل از اینکه بفهمی سر می خوردند لای زندگی ات. کمی صبوری باید بلد باشی. قوه ی تخیل هم به تنهایی راهت می برد.

از نشانه هاش، همین که دائما تلفنت را چک کنی که پیغامی نیامده؟ حرفی زده نشده؟

از کجا معلوم؟ شاید در حال رسیدنیم. شاید در حال جا افتادنیم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

به نظرت خودمون یک راه سریدن باز نمی ذاریم از قبل یعنی ناخودآگاه ها!!