نیشتر و نوشدارو

تنها چیزی که از جانب تو هنوز شگفت زده ام می کنه اینه که چطور هنوز و هر روز امیدوارت که میشم نور تمام جهانم رو میگیره و ناامیدم که می کنی، جوری در قعر سقوط می کنم که انگار هیچ خاطره ای از روز ندارم.

باید از این چرخه پیاده شم جانان دل. باید پیاده برم.

/ 0 نظر / 160 بازدید