آسمان

همین که باید به زبان بیاری ساری گلین دوست داری. همین که نمیدونه. همین که نگفته برات نمی فرسته. باهات نمیخونه. همراهت نیست. همین که جاهایی هست که همراهت نیست.

تو فکر می کنی که خب که چی.

و می پری. دیر یا زود پرواز می کنی.

/ 0 نظر / 35 بازدید