مبهم نامه!

کم کم دارم رو به بهبود می رم

دارم خوب می شم. دارم به بهشت اکنون، جدی جدی وارد می شم!

و باید تشکر کنم

اما الان نه! هنوز زوده!!!!

دارم دوباره به بهشت وارد می شم.

پ.ن: دوباره دارم عاشق می شم.

پ.ن.2: عاشق فرد نه الزاما!

/ 0 نظر / 7 بازدید