این نیز بگذرد

این روزها انقدر سرم پر از حرف می شود که سکوت می کنم...

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

یک تبلیغی دارد سامسونگ برای سرعت پردازش اطلاعات یک گوشی جدید. یک راه خروجی است و کلی داده که همه شان گیر می کنند پشت مدخل!! حرف هم همین است! زیاد که می شود دیگر از حنجره رد نمی شود!!!