"انگار منم و چمدان و سفر و یک پادر هوایی تمام نشدنی کولی وار هیجان انگیز با عشقهایی که می آیند و می روند و دوستیهایی که اول برق چشمهایشان را حس می کنی بعد می شوند یک عکس توی فیس بوک و یک دلتنگی که مخصوص ما کولی هاست"

بعد من انگار که دل درد گرفته باشم، انگار که نساخته باشد اصلا حتی یک ذره با زندگی ام، انگار که نخواسته باز عادت ماهانه ام شروع شده باشد،

کرخت می شوم

می شوم

می شوم.

* از وبلاگ نیلوفر و بودنش

/ 0 نظر / 3 بازدید