دلتنگانه

گاهی فقط دلت می خواهد کسی در آغوشت بگیرد...

فقط همین!

* مثل وقتی از سر و صدا از خواب می پری

* مثل وقتی هنوز چشمات وا نشده با اون هم اتاقی خرت دعوات می شه سر نمی دونم مجید توکلی که معلوم نیست دوباره چه گهی رو دارن به خوردش می دن

* مثل وقتی امتحان داری و هیچی!‌رسما هیچی احساس می کنی که بارت نیست

گاهی فقط دلت می خواهد کسی در آغوشت بگیرد

تو هم نبودی، نبودی...

/ 2 نظر / 4 بازدید
محیا بانو

نبودی.......