اورست

عروسی دخترک تبدیل به کابوس شده. لباس قرمز سفیدی که قرار بوده عروسیش بپوشم دیگر اندازه ام نیست. آویزانش کرده ام جلوی چشمم و دنبال یک معجزه ام که یا لباس کش بیاید و یا من آب بروم.  می ترسم در نهایت مجبور شوم دست به دامن دکولته سیاهه شوم که همیشه این وقت ها به دادم رسیده. آنقدر دختر قرمزی صدایم زده، وظیفه ی خودم می دانم که قرمز باشم. بدجور هم.

موی قرمز و لباس سیاه مسخره می شود. نمی شود؟!؟!

/ 2 نظر / 30 بازدید
ساناز

وب خوشملی داری..مواظبش باش[چشمک]

محیا

با کفش قرمز اکه ست کنی عالی میشه. خیلی هم ترکیب سیاه و قرمز قشنگه. رژلب قرمز و هیچی دیگه راستی دوستای داداش عروس همه مجردن[نیشخند]