پر پرواز

احساس خوبی ندارم

اصلا!

دوست ندارم یک راه رو دوبار برم. و حالا دارم می رم.

راهی رو برای بار دوم!

*دعا کنید موفق بشم. دعا کنید بشه. توان نه شنیدن ندارم.

** سخته برای چیزی که نمی دونی چیه دعا کنی؟ هنوز هیچ چیز نیست!

/ 0 نظر / 7 بازدید