پاییز

خوبی زندگی اینه که با اینکه هنوز دلت به همون شدت سابق میشکنه اما دیگه میدونی زنده می مونی. میدونی این هم می گذره. چشمات رو میبندی و با خودت تکرار می کنی این هم می گذره.

/ 0 نظر / 148 بازدید