در کنج سکوتی... غوغای تو بر پاست درونم!

مزه مزه می کنم این روزهایم را. این روزهای آمده و نیامده و در پیش و همین نزدیکی. مزه مزه می کنم این روزهایم را. می چشم طعم نابش را.

همین!

/ 2 نظر / 4 بازدید
محیا بانو

میدونی مزه این روزا هیچ وقت نمیرن عاشق این روزهام هدیه دلم تنگ میشه [افسوس]

محیا

من عاشق آذری بودم که گذشت.........